parallax background

niemieckie prawo socjalne


Zasiłek rodzinny na dzieci w Niemczech – „Kindergeld”


„Kindergeld” jest świadczeniem dla wszystkich osób przebywających w Niemczech w takiej formie, że podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Dla osób, które nie mają pobytu w Niemczech (nie mylić pobytu z zameldowaniem, które jest tyko jedną z okoliczności w ocenie kwestii pobytu) możliwe jest złożenie wniosku o podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jeśli większość dochodów osiągają w Niemczech. „Kindergeld” należy się osobom pobierającym niemiecki „Krankengeld” w Polsce.

„Kindergeld” należy się za wszystkie dzieci do 18 roku życia, potem wypłata zależy od sytuacji dziecka (brak pracy w pewnych przypadkach, wykształcenie, czekanie na miejsce na studia itd., niepełnosprawność itd.).

Do niedawna panował spór między osobami z Polski a „Familienkassen” (urząd odpowiedzialny za wnioski i wypłatę „Kindergeld” – podlega „Agentur für Arbeit”), czy „Kindergeld” należy się osobom przebywającym w Niemczech i podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu czy też osobom, z którymi dzieci te przebywają w Polsce. Spór nie tyczy się układów, w których dzieci przebywają w Niemczech. Decyzja Trybunału Europejskiego z 22. października 2015 dopuszczalna jest interpretacja przepisów, według której to osoby przebywające z dziećmi w Polsce muszą składać wniosek o „Kindergeld”, a nie osoby przebywające w Niemczech. Oznacza to ze n.p. jeśli ojciec dzieci pracuje w Niemczech, a matka mieszka z dziećmi w Polsce, to matka musi złożyć wniosek o „Kindergeld”, choć faktu przebywania w Niemczech nie ma.

Od decyzji z „Familienkassy” odrzucających wnioski lub odrzucających wnioski częściowo można odwołać się w przeciągu miesiąca, tak żeby odwołanie podpisane dotarło do urzędu faksem przynajmniej w 3 dni i jeden miesiąc od daty wystawienia dokumentu u osób mieszkających w Niemczech lub 2 miesiące od daty wystawienia dokumentu u osób mieszkających w Polsce.

„Kindergeld” nie zależy od dochodu (wyjątki dot. bardzo wysokich dochodów) i może być uwzględniony przy świadczeniach typu „Harz IV” (czyli Arbeitslosengeld II z Jobcenter), „Sozialhilfe”.

Nie jest jednak uwzględniany przy „Arbeitslosengeld I” (z Agentur für Arbeit), „Krankengeld”,rentach i emeryturach.

Czytaj także: Renty / emerytury