parallax background

blog o zagadnieniach niemieckiego prawa socjalnego i prawa pracy w Niemczech

28 marca, 2018

Świadczenia z tytułu bezrobocia z Arbeitsamt-u czyli Arbeitslosengeld I (ALG I)

Ubezpieczenie od bezrobocia „kuroniówka“ i „Arbeitslosengeld I“ – skutki wyjazdu do Niemiec. Polskie okresy składkowe. Zaliczone muszą być okresy zatrudnienia w Polsce, jeśli między wystąpieniem bezrobocia oraz złożeniem wniosku w Niemczech miało miejsce zatrudnienie w Niemczech. Poprzednie zatrudnienie w Niemczech nie jest wymagane, jeśli okresy składkowe w Polsce miały miejsce w ramach zatrudnienia w ramach konstelaji transgranicznych, czyli jeśli n. p. – ktoś […]
17 marca, 2018

Urlop płatny – prawo niemieckie.

W ciągu roku każdy kto pracuje 5 dni w tygodniu ma prawo do 20 dni płatnego urlopu. W przypadku kiedy pracujemy 6 dni w tygodniu, należy nam się 24 dni urlopu płatnego. Strony umowy mogą ustalać więcej urlopu niż przewiduje to ustawa. Storny umowy nie mogą ustalać, iż pracownik otrzyma mniej urlopu niż wyżej wspomniane minimum (5 dni pracy w […]
14 listopada, 2017

Chorobowe od pracodawcy w Niemczech – praktyka

1. Chorobowe – dla kogo? Na początku trzeba wspomnieć, że chorobowe należy się tylko, jeśli jesteśmy „pracownikami“, czyli jeśli wykonujemy świadczenia na podstawie stosunku pracy. Stosunek pracy charakteryzuje się m. in. poprzez zależność pracownika od dyspozycji pracodawcy, przez prawo pracodawcy do określania początku i końca dnia pracy, sposobu i miejsca jej wykonywania, tempa, dni w których mamy pracować itd. Jeśli […]
14 listopada, 2017

Zwolnienie pracownika w Niemczech z powodu choroby/chorób.

Zwolnienie pracownika w Niemczech podczas i z powodu choroby jest dopuszczalne. Inaczej niż w Polsce, fakt przebywania na chorobowym (wczesniejsze „L4“) nie stoi sam w sobie na przeszkodzie zwolnienia chorego pracownika. W większości przypadków zwolnień w Niemczech pracowników z Polski zwolnienia takie nie spełniała warunków dopuszczalnego zwolnienia ze względu na stan zdrowia pracownika. O ile minęło 6 miesięcy u danego pracodawcy […]
14 listopada, 2017

Utrata roszczeń pracowniczych w Niemczech – terminy zawite (Ausschlussfristen, Verfallsfristen)

W przypadku większości umów o prace w Niemczech obowiązują pracowników tzw. terminy zawite (niem. „Ausschlussfristen, Verfallsfristen“). Mogą one trwać od 2 do 12 miesięcy. Przeważnie są to terminy 3-miesięczne, jeśli ma zastosowanie jakiś układ branżowy (branża budowlana, branża czystości budynków – firmy sprzątające itp.) wtedy terminy zawite mogą wynosić 2 miesiące). Terminy zawite mogą się odnosić odrębnie do stawki minimalnej […]
14 listopada, 2017

Choroba lub okres ochrony matek podczas urlopu według prawa niemieckiego.

Osoby zatrudnione w Niemczech znajdujące się na urlopie płatnym, nie tracą wziętego urlopu w tym zakresie, w jakim z powodów zdrowotnych nie byli w stanie pracować. O ile podczas urlopu będzie wystawione zwolnienie lekarskie, za okres podany w zwolnieniu lekarskim urlop nie przepada – w ogóle czyli jest traktowany tak, jakby nie był wzięty. Wynika to z niemieckich przepisów prawa […]