parallax background

blog o zagadnieniach niemieckiego prawa socjalnego i prawa pracy w Niemczech

14 listopada, 2017

Chorobowe od pracodawcy w Niemczech – praktyka

1. Chorobowe – dla kogo? Na początku trzeba wspomnieć, że chorobowe należy się tylko, jeśli jesteśmy „pracownikami“, czyli jeśli wykonujemy świadczenia na podstawie stosunku pracy. Stosunek pracy charakteryzuje się m. in. poprzez zależność pracownika od dyspozycji pracodawcy, przez prawo pracodawcy do określania początku i końca dnia pracy, sposobu i miejsca jej wykonywania, tempa, dni w których mamy pracować itd. Jeśli […]
14 listopada, 2017

Zwolnienie pracownika w Niemczech z powodu choroby/chorób.

Zwolnienie pracownika w Niemczech podczas i z powodu choroby jest dopuszczalne. Inaczej niż w Polsce, fakt przebywania na chorobowym (wczesniejsze „L4“) nie stoi sam w sobie na przeszkodzie zwolnienia chorego pracownika. W większości przypadków zwolnień w Niemczech pracowników z Polski zwolnienia takie nie spełniała warunków dopuszczalnego zwolnienia ze względu na stan zdrowia pracownika. O ile minęło 6 miesięcy u danego pracodawcy […]
14 listopada, 2017

Utrata roszczeń pracowniczych w Niemczech – terminy zawite (Ausschlussfristen, Verfallsfristen)

W przypadku większości umów o prace w Niemczech obowiązują pracowników tzw. terminy zawite (niem. „Ausschlussfristen, Verfallsfristen“). Mogą one trwać od 2 do 12 miesięcy. Przeważnie są to terminy 3-miesięczne, jeśli ma zastosowanie jakiś układ branżowy (branża budowlana, branża czystości budynków – firmy sprzątające itp.) wtedy terminy zawite mogą wynosić 2 miesiące). Terminy zawite mogą się odnosić odrębnie do stawki minimalnej […]
14 listopada, 2017

Choroba lub okres ochrony matek podczas urlopu według prawa niemieckiego.

Osoby zatrudnione w Niemczech znajdujące się na urlopie płatnym, nie tracą wziętego urlopu w tym zakresie, w jakim z powodów zdrowotnych nie byli w stanie pracować. O ile podczas urlopu będzie wystawione zwolnienie lekarskie, za okres podany w zwolnieniu lekarskim urlop nie przepada – w ogóle czyli jest traktowany tak, jakby nie był wzięty. Wynika to z niemieckich przepisów prawa […]
14 listopada, 2017

Wypowiedzenie na podstawie podejrzenia – Verdachtskündigung.

Pracodawca w Niemczech może spełniając szczególne warunki wypowiedzieć umowę o prace na podstawie podejrzenia o naruszenie umowy. Ze względu na skutki dla pracownika – któremu koniec końców nie można udowodnić naruszenia umowy – warunki takich wypowiedzeń są wymagające. Prawo pracodawcy do zwolnienia na podstawie podejrzenia bierze się z tąd, iż współpraca przez – zazwyczaj – dłuższy okres czasu nie jest […]
13 listopada, 2017

Płaca minimalna

Płaca minimalna od 8,50 €/godz. obowiązuje od 01.01.2015 – ale nie we wszystkich branżach.Stawka minimalna w wysokości 8,50 €/godz. brutto jest stawką minimalną, obowiązującą w branżach nie objętych reprezentawnymi układami zbiorowymi. Branżą taką jest n. p. branża wypożyczania pracowników. Do 31.12.2017 stawka minimalna w tej branży wygląda następująco: do 31.03.2015 7,86 €/godz. brutto w Niemczech wschodnich i 8,50 € w […]