parallax background

blog o zagadnieniach niemieckiego prawa socjalnego i prawa pracy w Niemczech

15 kwietnia, 2021

Kurzarbeit – najnowsze wyroki

Postojowe ze środków publicznych w Niemczech (stan na 01.04.2021) Gospodarka niemiecka mogła przetrwać apogeum pandemii Covid-19 w dużej mierze dzięki środkom z tzw. Kurzarbeit, którą objęto w Niemczech w 2020 roku 15 milionów pracowników. Wysokość pensji na Kurzarbeit Kurzarbeit jest regulowana w niemieckiej ustawie socjalnej – księdze trzeciej (Sozialgesetzbuch III). Taki rodzaj zwolnienia od pracy przewidziany jest na nagłe zdarzenia […]
1 kwietnia, 2021

Bezpieczeństwo w miejscu pracy w czasach Covid-19

Pandemia nie odpuszcza, kolejna wysoka fala zachorowań niepokoi, wprowadzane są więc przez niemieckiego ustawodawcę różnego rodzaju obostrzenia i dodatkowe obowiązki – także w miejscu pracy Pracodawca w Niemczech jest zobowiązany co 3 lata przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa dla zdrowia pracowników w miejscu pracy. Okoliczności, takie jak zmiana ogólna warunków pracy, mogą doprowadzić do obowiązku przeprowadzenia takiej oceny szybciej i tak jest […]
24 marca, 2021

Kurzarbeit w czasie pandemii

Niemieckie postojowe – Kurzarbeit – to czas, w którym pracownicy są zwolnieni całkowicie z wykonywania obowiązków pracy Wczasach kryzysu i związanym z nim przestojem w liczbie zleceń, pracodawcy w Niemczech mają możliwość sięgnąć po tzw. Kurzarbeit, czyli skrócenie czasu pracy, Kurzarbeit Null – całkowite zwolnienie pracowników z obowiązku świadczenia pracy – i Kurzarbeitergeld, czyli odszkodowanie dla pracowników z tytułu nieświadczenia […]
22 lutego, 2021

Ryczałtowe wynagrodzenie za nadgodziny w Niemczech

Kiedy można spodziewać się wynagrodzenia dodatkowego za pracę po godzinach i w jakich wypadkach zapis może znaleźć się w umowie o pracę? Nadgodziny mogą być zgodnie z prawem wynagradzane stałym ryczałtem w Niemczech. Aby było to możliwe zapis taki musi znaleźć się w umowie o pracę. Co więcej, musi on zawierać jasne wytyczne, jaki rodzaj pracy i w jakim zakresie […]
16 listopada, 2020

Kiedy pracodawca w Niemczech może zarządzić home office?

Pandemia Covid-19 spowodowała, że wielu pracodawców zamyka biura i zakłady pracy i – o ile to możliwe – zleca pracę z domu, tzw. home office. Jakie podstawy prawne na to pozwalają i czy pracownicy mogą się na taki rodzaj pracy nie zgodzić? Przeczytaj! Warto zauważyć, że przepisy prawa mówią, że bez odpowiedniego zapisu w umowie o pracę pracodawca w Niemczech […]
17 listopada, 2018

Świadczenia z tytułu bezrobocia z Arbeitsamt-u czyli Arbeitslosengeld I (ALG1)

Polskie okresy składkowe. Zaliczone muszą być okresy zatrudnienia w Polsce, jeśli między wystąpieniem bezrobocia oraz złożoeniem wniosku w Niemczech miało miejsce zatrudnienie w Niemczech. Zatrudnienie w Niemczech nie jest wymagane, jeśli okresy składkowe w Polsce miały miejsce w ramach zatrudnienia w ramach konstelaji transgranicznych, czyli jeśli n. p. – ktoś mieszka w Niemczech i udaje się do pracy codziennie do […]