parallax background

Zwolnienie z kosztow procesowych w prawie pracy w Niemczech


Zwolnienie z kosztów w Niemczech (Prozesskostenhilfe)


W kwestii zwolnienia z kosztów w Niemczech trzeba pamiętać o kilku punktach:

 1. Zależy ono od dochodu i majątku danej rodziny powódki lub powoda. Od dochodu odejmuje się koszta utrzymania (ryczałty na każdego z członków rodziny oraz czynsz, raty kredytów na mieszkania, ogrzewanie, dojazdy do pracy, koszta leczenia itp) - patrz Granice dochodowe i Majatek. To, czy ktoś pozostaje poniżej tych granic dochodowych i majątkowych, może być kontrolowane do 4 lat od prawomocnego zakończenia procesu. Ważne jest więc, czy dany skład rodziny jak i jej dochód i majątek oraz koszta utrzymania są takie, że przez 4 lata prawdopodobnie się nie zmieni tak, że przekroczone zostaną granice bezpłatnej pomocy procesowej. Co więcej: według ostatnich reform petent przez 4 lata sam z siebie musi informować o zmianie regularnago dochodu o więcej niż 100,00 € brutto miesięcznie. O ile nie narusza się tego obowiązku nagminnie, powinno obejść się bez zniesienia decyzji o zwolnieniu z kosztów. Przez 4 lata należy jednak o tym pamiętać, gdyż powtarzające się naruszanie tego obowiązku może skończyć się zniesieniem zwolnienia i obowiązkiem zwortu przejętych kosztów.
 2. Wniosek można składać bezpośrednio w Niemczech w sądzie, przed którym odbywa się proces. W tym celu trzeba wyslać do właściwego niemieckiego sądu wypełniony niemiecki formularz z załączoną syganturą sprawy lub kopią pozwu - patrz Formularze do pobrania.
  Dałączone dokumenty muszą być w języku niemieckim, więc albo trzeba je dać do tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego albo złożyć wniosek o tłumaczenie przez sąd w Niemczech. Sąd w Niemczech daje dokumenty do tłumczenia a koszta tego tłumaczenia wliczane są w koszta sprawy. Może więc dojść do tego, że tłumaczenie takiej ilości dokumentów spowoduje koszta przekraczające lub mocno organiczające zysk ze sprawy.
  W przypadku przekroczenia granic dochodowych lub majątkowych w czasie okresu 4 lat trzeba zwracać (najczęściej w ratach) takie koszta, czyli w niemieckim prawie pracy przede wszystkim koszta adwokackie i koszta tłumaczenia dokumentów do przyznanego wczesniej zwolnienia.
 3. Można składać wniosek o pomoc procesową również w Polsce we właściwym sądzie okręgowym.
  Wnioskodawca, który ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, ubiegający się o prawo pomocy w postępowaniu, które ma być wszczęte lub jest prowadzone n.p. w Niemczech, może złożyć wniosek o przyznanie tego prawa również za pośrednictwem sądu okręgowego właściwego dla miejsca jego zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
  Do wniosku dołącza się formularz przekazania wniosku o przyznanie prawa pomocy. Kliknij, aby przejść do formularza, który należy wypełnić i złożyć we wlasciwym Sadzie Okregowym.
  Wnioskodawca, który złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu, które ma być wszczęte lub jest prowadzone w innym państwie członkowskim za pośrednictwem sądu okręgowego, może uzyskać także w Rzeczypospolitej Polskiej prawo pomocy na potrzeby tego postępowania obejmujące tłumaczenie polskich dokumentów do wniosku o zwolnienie z kosztów. Skarb Państwa ponosi wtedy koszta tłumaczenia. Sąd przyznaje prawo takiej pomocy, jeżeli wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny kosztów tlumaczenia. Informacje prosimy pobierać we właściwym sądzie okręgowym.
  Sąd polski cofa przyznane prawo pomocy w postaci tłumaczenia polskich dokumentów do niemieckiego zwolnienia z kosztów w całości lub w części, jeżeli po jego przyznaniu ujawnią się okoliczności wskazujące na to, że podstawy przyznania prawa pomocy nie istniały lub przestały istnieć - np. jeśli będzie zniesiona niemiecka pomoc procesowa. Z przepisow nie wynika jak dlugo mozna je cofnac, ale na pewno nie dluzej niz okres kontrolny w niemieckiej pomocy proceswoej, trwajacy 4 lata od prawomocnego zakonczenia postepowania sadowego.
  W razie cofnięcia przyznanego prawa pomocy wnioskodawca obowiązany jest uiścić wszystkie należne opłaty sądowe, pokryć wynagrodzenie ustanowionego dla niego adwokata albo radcy prawnego oraz zwrócić wydatki i koszty, które poniósł za niego Skarb Państwa.
  Istnieje wiec i w tej opcji ryzyko, ze przy przekroczeniu granic dochodowych wniokodawca bedzie obciazony kozstami postepownia skladajacymi sie wniemieckim prawie praca glownie z kosztow adwokackich i poza tym kosztow tlumaczenia dokumentow do przyznanego wczesniej zwolnienia z kosztow. Podobnie jak i wsyłając wniosek bezpośrednio do sądu w Niemczech może to mocno uszczuplić zysk ze sprawy. 
  Jeżeli okoliczności uzasadniające przyznanie prawa pomocy istniały w chwili składania wniosku, sąd może obciążyć wnioskodawcę tymi obowiązkami tylko częściowo, stosownie do zmiany, jaka nastąpiła w jego sytuacji rodzinnej, majątku i dochodach. 
  Istnieje możliwość zażalenia od takiej decyzji, wolnego od opłat sądowych.
 4. Alternatywą jest więc albo akceptacja faktu, że z odzyskanych pieniędzy trzeba będzie opłacić najpierw adwokata, albo członkostwo w niemieckich związkach zawodowych, które daje ochronę prawną ze strony związków. Informacje w tej sprawie można uzyskać w biurach projektu Uczciwa mobilność (Faire Mobilität), w których pracują liczne osoby z Polski, tak że bariera językowa jest zniwelowana.