parallax background

Zwolnienie z kosztów w Niemczech


Formularze do pobrania


Droga przez sąd niemiecki

Wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz w wersji niemieckiej należy jak najszybciej wysłać pocztą do sądu, w którym odbywa się Państwa postępowanie. Ta droga może wiązać się dodatkowymi kosztami. Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo z artykułu "Zwolnienie z kosztow w niemczech"

Formularz w wersji niemieckiej

Aby ułatwić wypełnianie formularzy do wniosków w wersji niemieckiej umieszczamy formlarz do wniosku w wersji polskiej.

Największym problemem tej drogi jest tłumaczenie dokumentów dołączanych na dowód wpisanych danych. Przeważnie chodzi o ostatnie 3 miesiące, m. in. wyciągi z wszystkich kont bankowych z ostatnich 3 miesięcy, miesięczne odcinki pensji/paski („Lohnabrechnung“) z ostatnich 3 miesięcy, aktualne dokumenty o przyznaniu świadczen, umowa o kredyt i plan spłaty kredytu, jeśli jest uznawany (n. p. kredyty mieszkaniowe lub na remont - tak, na urlop - nie). Sądy pracy w Niemczech często uznają tłumaczenie dokumentów ręczne na kopiach odnoszące się do najważniejszych danych (tytuł dokumentu, suma obciążeń lub przyznanych platności i ich nazwa, okres platności itp.) - wciąż jednak potrzeba do tego pomocy osoby która takie przetłumaczenie na wszystkich dokumentach wykona. Można oddać dokumenty polskie z wnioskiem o tłumaczenie ich przez sąd w Niemczech, lecz koszta takiego powtarzającego się (kontrole 4 lata od prawomocnego zakonczenia sprawy w sądzie!) tłumaczenia są nieżadko wielokrotnie wyższe niż wygrane środki i w przypadku zniesienia zwolnienia z kosztów po na przykład 3 latach może dojść do konieczności zwrotu kosztów tłumaczenia. Patrz - „Zwolnienie z kosztów w Niemczech (Prozesskostenhilfe) Pkt. 1. i 2.“

Formularz w wersji polskiej

Alternatywna droga prowadzi przez właściwy Sąd Okręgowy w Polsce, patrz Zwolnienie z kosztów w Niemczech (Prozesskostenhilfe) Pkt. 3.