Kradzieże, rasistowskie wypowiedzi i działanie na szkodę