parallax background

blog o zagadnieniach niemieckiego prawa socjalnego i prawa pracy w Niemczech

30 maja, 2024

Przesyłanie zwolnień lekarskich od lekarza w Niemczech do niemieckiej kasy chorych.

Przesyłanie zwolnień lekarskich od lekarza w Niemczech do niemieckiej kasy chorych. Prawo do zasiłku chorobowego z niemieckiej kasy chorych ulega zawieszeniu, dopóki niezdolność do pracy nie zostanie zgłoszona do kasy chorych. Nie ma to zastosowania, jeżeli zgłoszenie nastąpi w ciągu tygodnia od stwierdzenia niezdolności do pracy przez lekarza lub jeżeli dane dotyczące niezdolności do pracy zostaną przekazane drogą elektroniczną.   […]