Zaświadczenie lekarskie może być wystawione wstecz