parallax background

niemieckie prawo pracy


Chorobowe w Niemczech


Niezdolność do pracy z powodów zdrowotnych w prawie niemieckim skutkuje wypłacaniem przez pracodawcę 100% wynagrodzenia uzgodnionego w umowie o pracę przez pierwsze 6 tygodni okresu choroby.

Przez wynagrodzenie należy rozumieć wynagrodzenie podstawowe, najczęściej równoznaczne z czasem pracy na umowie. Aby móc domagać się tego świadczenia, pracownik musi najpóźniej do 4 dnia niezdolności do pracy przedstawić odpowiedni dokument, zwolnienie od właściwego lekarza (dla osób przebywających w tym czasie w Polsce według prawa polskiego).

Pracodawca w Niemczech może zastrzec, że taki obowiązek istnieje od 1 dnia niezdolności do pracy, większość pracodawców w Niemczech zastrzega sobie to w umowach pisemnych. Chodzi o oryginał dokumentu, jaki pracownik otrzyma od lekarza. W Niemczech lekarze wystawiają dwa egzemplarze, jeden dla pracodawcy drugi dla kasy chorych.

Zaświadczenia wydawane w Polsce muszą być przesłane w oryginale do pracodawcy, najlepiej wysłać najpierw skan drogą mailową i oryginał przesyłką awizo, przy czym pismo do koperty musi wkładać (najpierw przeczytać!) i przesyłkę wysyłać osoba trzecia.

Niezależnie od powyższego, pracodawca musi być bezzwłocznie powiadomiony. Na chorobowym pracodawca może zwolnić pracownika, chyba że ktoś pracuje w momencie otrzymania wypowiedzenia dłużej niż 6 miesięcy i zakład pracy zatrudnia więcej niż 10 osób na pełnym etacie.

Wtedy do trzech tygodni od otrzymania wypowiedzenia trzeba wnieść pozew do jakiegokolwiek sądu pracy w Niemczech, wystarczy wysłać faks z podpisanym pozwem (uwaga na założenia formalne czyli konkretny wniosek, dokładne dane stron i informacje dot. sprawy, najlepiej dołączyć do pisma wypowiedzenia) o do 24:00 ostatniego dnia trzeciego tygodnia.

Po 6 tygodniu niezdolności do pracy płacić musi przy zachowaniu wszystkich zasad kasa chorych (Krankenkasse).

Czytaj także: Urlop w Niemczech