parallax background

niemieckie prawo pracy


Chorobowe od pracodawcy z Niemiec

 

Niezdolność do pracy z powodów zdrowotnych w prawie niemieckim skutkuje wypłacaniem przez pracodawcę 100% wynagrodzenia uzgodnionego w umowie o pracę - przez pierwsze 6 tygodni okresu choroby.

 

Przez wynagrodzenie należy rozumieć wynagrodzenie podstawowe. Jeśli ktoś od dłuższego czasu regularnie robi nadgodziny, wtedy nadgodziny muszą być uwzględnione przy wyliczaniu chorobowego od pracodawcy w Niemczech. Podobnie jest np. z dodatkami za pracę w godzinach nocnych. Diety i wszelkie inne dodatki, od których nie odprowadza się składek i podatków, nie są uwzględniane. Może to prowadzić do tego, że ktoś, kto dzięki dietom zarabia np. 2.000,00 € netto/na rękę, ale bez diet zarabiałby 1.500,00 € netto/na rękę - może liczyć na chorobowe od pracodawcy z Niemiec w wysokości 1.500,00 € netto.

Aby móc domagać się tego świadczenia, pracownik musi najpóźniej do 4 dnia niezdolności do pracy przedstawić odpowiedni dokument, zwolnienie od właściwego lekarza (dla osób przebywających w tym czasie w Polsce od lekarza polskiego).

Pracodawca w Niemczech może zastrzec, że obowiązek przedłożenia zwolnienia lekarskiego/L4 istnieje od 1 dnia niezdolności do pracy - większość pracodawców w Niemczech zastrzega sobie to w umowach o pracę. Chodzi o oryginał dokumentu, jaki pracownik otrzyma od lekarza.

Zaświadczenia wystawiane w Polsce muszą być przesłane w oryginale do pracodawcy, najlepiej wysłać najpierw skan drogą mailową i oryginał przesyłką awizo, przy czym pismo do koperty musi wkładać (najpierw przeczytać!) i przesyłkę wysyłać osoba trzecia (np. ktoś z rodziny/domowników).

Zaświadczenia wystawiane w Niemczech nie musza byc wysylane do pracodawcy - niemieckie zwolnienie lekarskie trafia automatycznie do systemu komputerowego i pracodawca może sobie je ściągnąć.

Niezależnie od powyższego, pracodawca w Niemczech musi być zawsze niezwłocznie powiadomiony o chorobowym!

Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę na chorobowym jest w Niemczech dopuszczalne - chyba że ktoś pracuje w momencie otrzymania wypowiedzenia dłużej niż 6 miesięcy i zakład zatrudnia więcej niż 10 osób na przynajmniej pół etatu.

Wtedy do trzech tygodni od otrzymania wypowiedzenia trzeba wnieść pozew do jakiegokolwiek sądu pracy w Niemczech, wystarczy wysłać faks z podpisanym pozwem (uwaga na założenia formalne - czyli konkretny wniosek, dokładne dane stron sporu i informacje dot. sprawy, najlepiej dołączyć do pisma wypowiedzenia) do 24:00 ostatniego dnia trzeciego tygodnia.

Jeśli okres zwolnienia lekarskiego będzie się pokrywał - nawet częściowo - z okresem wypowiedzenia wtedy pracodawca ma w Niemczech prawo podważyć zwolnienie lekarskie. Jeśli wtedy ktoś chce walczyć o chorobowe od pracodawcy z Niemiec, wtedy będzie musiał zwolnić lekarza z tajemnicy lekarskiej, tak żeby ten mógł zeznawać przed sądem na temat niezdolności do pracy… Jest tak niezależnie od tego, czy niemiecka umowe o prace wypowiedział pracodawca czy pracownik.

Po 6. tygodniu niezdolności do pracy płacić musi - przy zachowaniu wszystkich zasad przez pracownika - niemiecka kasa chorych (Krankenkasse).