parallax background

honorarium adwokackie / koszta procesowe w Niemczech


Ile wynoszą koszta procesowe według niemieckiego prawa?

 

W niemieckim prawie pracy każda strona ponosi własne koszta adwokackie, niezależnie od tego, czy wygra, czy przegra. Opłata obowiązuje od pism przedprocesowych do konca 1. instancji.

Koszta adwokackie obliczane są według niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu adwokackim – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) - według takiego schematu:

  1. Ustalana jest wartość sporu.
  2. Od wartości sporu ustala się wysokość opłaty podstawowej, np. przy sporze o sumy od ponad 2 tys. do 3 tys. € opłata podstawowa wynosi 222,00 € netto. Tabela z opłatami podstawowymi znajduje się na stronie: www.gesetze-im-internet.de/rvg/anlage_2.html
  3. Następnym krokiem jest ustalenie opłat konkretnych. Te zależą od wartości sporu i etapu, na jakim skończy się działalność adwokacką, np.:

korespondencja przedprocesowa – 1,3 opłaty podstawowej, czyli w sprawie o sumę od ponad 2 tys. do 3 tys. € będzie to 288,60 € (czyli 222,00 € x 1,3)

postępowanie sądowe – 1,3 opłaty podstawowej, to znaczy, że w sprawie o sume od ponad 2 tys. do 3 tys. € opłata wyniesie 288,60 €. Jeśli jednak spór toczy się w tej samej sprawie, co korespondencja przedprocesowa, wtedy następuje redukcja o 0,65 opłaty podstawowej, czyli łącznie będzie to (1,3 + 0,65) x 222,00 € = 432,90 € netto (ale można zacząć sprawę od razu od pozwu i wtedy odpadają opłaty za korespondencję przedprocesową)

udział w terminach sądowych (niezależnie od tego, czy to 1, czy więcej terminów) – 1,2 opłaty podstawowej, czyli w sprawie o sumę od ponad 2 tys. do 3 tys. € będzie to 266,40 € netto

zawarcie ugody - 1,0 opłaty podstawowej, czyli 222,00 € netto

Dochodzi do tego ryczałt 20,00 € na pokrycie kosztów takich, jak papier, telefon itp., a także niemiecki VAT w wysokości 19%.

Istotne jest więc, na jakim etapie kończy się sprawa, przy czym korespondencji przedprocesowej (np. wysyłanie monitu) wcale nie trzeba prowadzić i można od razu wnieść pozew. Najlepiej, kiedy po wniesieniu pozwu przeciwnik po prostu zapłaci należność, wtedy nie powstają opłaty za udział w terminach sądowych ani za ugodę itd.

Koszta sądowe są liczone podobnie, choć są dużo niższe, co bierze się stąd, że niemiecki ustawodawca nie chciał, aby pracownicy bali się chodzić do sądów ze względu na koszta sądowe. Opłaty sądowe w wyżej wymienionym przypadku (czyli w sprawie o sumę od ponad 2 tys. do 3 tys. €) wynoszą 238,00 € brutto. WAŻNE: jeśli sprawę się wygra lub zostanie zawarta ugoda, pracownik nie ponosi tych kosztów (ostatnie dane to 94% spraw rozwiązanych bez wyroku!). Wyjątkiem są sprawy, w których niezbędne są opinie biegłych (np. w kwestiach medycznych, technicznych), ale te są w prawie pracy w Niemczech rzadkością.