parallax background

niemieckie prawo socjalne


ALG II – zasiłek dla szukających pracy w Niemczech


ALG II – co to za zasiłek – komu przysługuje niemiecki zasiłek dla szukających pracy?

Każda osoba zdolna do pracy i posiadająca obywatelstwo niemieckie lub odpowiedni status pobytowy jest uprawniona do zasiłku dla szukających pracy, czyli ALG II.

Kiedy nie przysługuje zasiłek 

Zasiłek należy się osobom, które przepracowały przynajmniej rok w Niemczech i straciły miejsce pracy bez własnej winy. Najbezpieczniej wychodzić z założenia, że chodzi przy tym o nieprzerwany rok pracy. Powstaje przy tym pytanie: kiedy traci się pracę „z własnej winy”? Z przepisów wynika, że chodzi o: 

  • zwolnienie złożone przez samego pracownika, chyba że było ono uzasadnione, w sensie prawa pracy, zachowaniem pracodawcy; 
  • zakończenie stosunku pracy za porozumieniem stron (tzw. „Aufhebungsvertrag”); 
  • zwolnienie dyscyplinarne w trybie natychmiastowym lub zwolnienie
  • zwolnienie dyscyplinarne w trybie zwykłym ze strony pracodawcy. 

W takich sytuacjach zasiłek nie będzie wypłacany, gdyż się nie należy.

Kiedy przysługuje i kto wypłaca ALG II 

O ile stosunek pracy zakończył się inaczej, czyli również po uzasadnionym wypowiedzeniu umowy przez pracownika ze względu na naruszenia umowy lub innych przepisów przez pracodawcę, i dana osoba przebywa w momencie zakończenia stosunku pracy na terenie Niemiec, wtedy należa się jej: 

  • zasiłek rzędu 404,- € na życie; 
  • przejęcie kosztów mieszkania do granic adekwatności;
  • ubezpieczenie zdrowotne w publicznej kasie chorych, o ile ktoś był wcześniej w takowej ubezpieczony.  

Świadczenia są wypłacane przez miejscowe Jobcenter. Tam też trzeba składać wniosek.

U osób zatrudnionych na tzw. „Gewerbe” istotna jest kwestia okoliczności zakończenia lub ograniczenia działalności. Trzeba wykazać, że pomimo starań zlecenia „spadły“ do takiego stanu, iż trzeba było domagać się świadczeń z Jobcenter. 

Członkowie rodziny (małżonkowie, dzieci) osoby o powyższym statusie mają ten sam status i można wnieść o świadczenia na ich utrzymanie. 

Przebywanie w miejscu zamieszkania w Niemczech

Warunkiem otrzymywania świadczeń z Jobcenter jest przebywanie na terenie Niemiec. Pobierający świadczenia ma obowiązek być bez przerwy w miejscu zamieszkania i okolicy. Wyjazdy muszą być zgłaszane do Jobcenter, najczęściej trzeba wnosić w tych przypadkach o swego rodzaju urlop. 

Jobcenter chętnie wysyła wezwania na stawienie się na rozmowę pierwszego lub drugiego dnia po urlopie – i to w czasie urlopu. Jeśli okoliczności wskazują na to, że ktoś samowolnie przedłużył sobie urlop i z opóźnieniem zapoznał się z wezwaniem, świadczenia mogą być z tego powodu zredukowane.

Zaliczanie dochodu

Świadczenia z Jobcenter mają charakter zabezpieczenia minimum egzystencjalnego. Oznacza to, że wszelki dochód w okresie otrzymywania świadczeń może być zaliczony na poczet świadczeń i Jobcenter przeważnie domaga się zwrotu ich części, o ile przyznając je, brał pod uwagę niższy dochód niż faktycznie osiągnięty. 

Zasady zaliczenia są takie, że cześć dochodu z pracy lub działalności zarobkowej – 100,- € + 10-20% reszty dochodu + ewentualne dodatki na ubezpieczenia itp. – są zostawiane u pobierającego świadczenia. 

Zaliczanie dochodu zależy też od jego charakteru – dochód jednorazowy jest rozkładany na sześć miesięcy, dochód o charakterze ciągłym jest zaliczany tylko w tym miesiącu, w którym wystąpił; o ile coś z tego zostanie, jest traktowane jako majątek. 

Wypłaty z pracy są zaliczane w tym miesiącu, w którym wpływają, a nie w tym, za który wpływają. 

Generalnie – dochody są zaliczane w tym miesiącu, w którym wpłyną, a nie w tym, za który wpływają. 

Uwzględnianie majątku

Majątek starających się o ALG II nie móże przekraczać 150,- € za każdy rok życia. Jeżeli majątek danej osoby przekroczy te granice, wtedy jest uwzględniany przy sprawdzaniu jej zapotrzebowania na zasiłek. Oznacza to, że dana osoba może być np. zmuszona do starań o sprzedanie mieszkania własnościowego. Podobnie jest z drogimi autami lub wysokim stanem konta – np. osoba 30-letnia nie może mieć więcej na koncie niż 4 500,-€ (30 lat x 150,- € za każdy rok życia). 

Poza powyższymi świadczeniami możliwe są świadczenia dodatkowe: dla osób samotnie wychowujących dzieci, dla osób przewlekle chorych, zmuszonych do wyjątkowej diety itd. 

Czytaj także: ALG I – składkowy zasiłek dla bezrobotnych