parallax background

niemieckie prawo pracy


Urlop w Niemczech


W Niemczech w ciągu roku należy się 24 dni urlopu przy 6 dniowym tygodniu pracy. Liczba dni wolnych maleje wraz z liczbą dni pracy w tygodniu:

  • 5 dni pracy w tygodniu = 20 dni urlopu w roku
  • 4 dni pracy w tygodniu = 16 dni urlopu w roku
  • 3 dni pracy w tygodniu = 12 dni urlopu w roku
  • 2 dni pracy w tygodniu = 8 dni urlopu w roku
  • 1 dzień pracy w tygodniu = 4 dni urlopu w roku.

Urlop w pełnym wymiarze powstaje po upłynięciu 6 pierwszych miesięcy stosunku pracy.

Urlop za niepełny rok kalendarzowy pracy należy się do 6 miesięcy proporcjonalnie do ilości miesięcy u danego pracodawcy.
U pracowników, u których stosunek pracy zaczyna się po 30. czerwca danego roku, może powstać tym samym prawo do urlopu za maksymalnie 5 miesięcy.

U pracownika, u którego stosunek pracy kończy się przed 01. lipca danego roku jest tak samo.

Jeśli 6 pierwszych miesięcy w danym stosunku pracy minie w jednym roku kalendarzowym, wtedy w przypadku końca stosunku pracy, jeszcze w tym samym roku należy się ekwiwalent za cały urlop (o ile urlop nie został wcześniej wykorzystany).

Ekwiwalent za urlop podlega terminom po których przepada, tzw. terminom zawitym. Najczęściej wynoszą one 3 miesiące, zdarzają się dwumiesięczne (firmy sprzątające). Terminy te zaczynają biec z końcem stosunku pracy.

Czytaj także: Koniec stosunku pracy