parallax background

niemieckie prawo pracy


Rozwiązanie umowy o pracę w Niemczech / Koniec stosunku pracy


Umowa o prace może być w Niemczech zawarta na czas określony. Ograniczenie na czas określony musi być zawarte na papierze.

Bez powodu może wynosić maksymalnie 2 lata. Do dwóch lat można 2 razy umowę przedłużyć. Od zawarcia ostatniej umowy na czas określony muszą minąć 3 lata.

Możliwe jest też w Niemczech ograniczenie w czasie umowy o pracę z powodów uznanych ustawą, n.p.: zastępstwo z powodu choroby, ciąży lub urlopu macierzyńskiego pracownika.

O ile nie zgadzamy się z ograniczeniem w czasie, wtedy do 3 tygodni danego końca stosunku pracy musimy wnieść pozew do sądu pracy w Niemczech o uznanie stosunku pracy jako stosunek pracy „na stałe“. O ile ograniczenie czasowe umowy będzie unieważnione, pracodawca w Niemczech przeważnie musi płacić za okres od końca umowy według unieważnionego ograniczenia w czasie do momentu wezwania pracownika do podjęcia pracy. Może to być kilka miesięcy i więcej. Dochód osiągnięty w międzyczasie trzeba odjąć od zarobków straconych u pracodawcy z błędnym ograniczeniem umowy w czasie. Z tego powodu pracodawcy w Niemczech zawierają często ugody dot. między innymi odprawy. Odprawa nie należy się jednak automatycznie, jest kwestią uznaniową (choć szeroko rozpowszechnioną).

Umowa o prace może też skończyć się wypowiedzeniem. Do pierwszych 6 miesięcy pracodawca może zwalniać w Niemczech praktycznie bez ograniczeń. Liczy się moment dojścia wypowiedzenia. Jeśli jest ustalony tzw. okres próbny, wtedy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie (w niektórych branżach jeszcze mniej).

Po 6 miesiącach jeśli pracodawca zatrudnia więcej niż 10 pracowników, wtedy do zwolnienia trzeba powodów określonych ustawą, często pracodawcy mają problemy z wykazaniem powodów wystarczających do zwolnienia według ustawy (Kündigungsschutzgesetz).

Aby unieważnić zwolnienie trzeba do trzech tygodni od otrzymania wypowiedzenia wnieść pozew do jakiegokolwiek sądu pracy w Niemczech, wystarczy wysłać faks z podpisanym pozwem (uwaga na założenia formalne czyli konkretny wniosek, dokładne dane stron i informacje dot. sprawy, najlepiej dołączyć do pisma wypowiedzenia) do 24:00 ostatniego dnia trzeciego tygodnia.

Jeśli wypowiedzenie będzie unieważnione, pracodawca w Niemczech przeważnie musi płacić za okres od końca umowy według unieważnionego wypowiedzenia do momentu wezwania pracownika do podjęcia pracy. Może to być kilka miesięcy i więcej. Dochód osiągnięty w międzyczasie trzeba odjąć od zarobków straconych u niesłusznie zwalniającego pracodawcy. Z tego powodu pracodawcy w Niemczech zawierają często ugody dot. miedzy innymi odprawy.

Odprawa nie należy się jednak automatycznie, jest kwestia uznaniową (choć szeroko rozpowszechniona). Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną, tzn. z podpisem osoby uprawnionej. Takie pismo musi dojść do drugiej strony umowy. Okres wypowiedzenia liczy się od momentu dojścia wypowiedzenia na piśmie.

Jeśli wrzuci się do skrzynki pocztowej wypowiedzenie po 18.00, wtedy dochodzi ono w świetle prawa następnego dnia. Jeśli ktoś nie chce odebrać wypowiedzenia wręczanego mu ręcznie wtedy jest traktowany jakby je dostał w momencie próby wręczenia. Nie ma to zastosowania do awizo!

Okresy wypowiedzenia:

  • okres próbny (maks. 6 miesięcy) – dwa tygodnie (uwaga na poszczególne branże!)
  • do 2 lat – 4 tygodnie do końca miesiąca lub 15. następnego miesiąca (n.p. dojście wypowiedzenia 4. danego miesiąca – koniec umowy 15. kolejnego miesiąca).
  • po 2 latach – miesiąc do końca miesiąca, itd.