parallax background

niemieckie prawo pracy


Co warto wiedzieć o umowie o pracę w Niemczech

W jaki sposób prawo w Niemczech reguluje kwestię umowy o pracę?

Umowa o pracę może być w Niemczech zawarta ustnie. Pracodawca ma obowiązek w ciągu miesiąca przekazać pracownikowi na piśmie obowiązujące zasady, na których opiera się umowa, w tym:

  • rodzaj pracy
  • wysokość pensji
  • zakres czasu pracy
  • urlop i inne

Pracodawca musi także np. zwrócić uwagę na mające zastosowanie układy zbiorowe (układy między związkami zawodowymi a pracodawcą). Jeśli zawarte są w nich jakieś niekorzystne dla pracownika zapisy, a pracodawca nie zwróci na to uwagi na piśmie, to nie mają one zastosowania.

Niewydanie umowy nie może być jednak powodem do złożenia wypowiedzenia przez strony pracownika w trybie natychmiastowym.

W Niemczech umowa o pracę nie musi być tłumaczona na inne języki (np. polski).

Czytaj także: Czas pracy