parallax background

honorarium adwokackie / koszta procesowe w Niemczech


Prawo socjalne


W prawie socjalnym w Niemczech nie ma kosztów sądowych, z wyjątkiem pozwów, które z góry nie mają żadnych szans na wygraną i sąd na zakończenie wyda odpowiednie pouczenie. Zdarza się to rzadko, ale dzieje się tak np. w przypadku pozwów pisanych po polsku i tłumaczonych za pomocą programów w internecie na niemiecki, które wysyłane są w tej formie do niemieckich sądów socjalnych. To ślepa uliczka i stanowczo nie należy na nią wkraczać.

Koszta adwokackie są w prawie socjalnym w Niemczech w wygranej przez pozywającego sprawie ponoszone przez przegrywający urząd. Są to tzw. opłaty widełkowe, określone niemieckią ustawą o wynagrodzeniu adwokackim – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) - wedle tego, co następuje:

korespondencja przedprocesowa - 50,00 do 640,00 €

postępowanie sądowe - 50,00 do 550,00 € (jeśli w tej samiej sprawie, co korespondencja przedprocesowa, wtedy następuje redukcja o 50%, maksymalnie o 175,00 €; ale można zacząć sprawę od razu od pozwu i wtedy odpadają opłaty za korespondencję przedprocesową)

branie udziału w terminach sadowych (niezależnie czy 1 czy więcej terminów) - 50,00 do 510,00 €

zawarcie ugody - dodatkowa opłata za postępowanie sądowe

Dochodzi do tego ryczałt 20,00 € na pokrycie kosztów takich, jak papier, telefon itp., a także niemiecki VAT w wysokości 19%.

Konkretna wysokość opłat zależy od wielu czynników: stopnia zawiłości sprawy, zastosowania specjalistycznej wiedzy, ilość materiału faktycznego, pracy w jednym lub dwóch językach itp.

Zwolnienie z kosztów porcesowych w Niemczech (Prozesskostenhilfe)

W kwestii zwolnienia z kosztów w Niemczech trzeba pamiętać o dwóch punktach:

1. Zwolnienie zależy od dochodu rodziny powódki lub powoda i granic dochodowych bezpłatnej pomocy procesowej, jakie wynikają z liczby członków rodziny. Odejmuje się od dochodu koszty utrzymania (ryczałty na każdego z członków rodziny, czynsz, raty kredytów na mieszkanie, opłaty za ogrzewanie, dojazdy do pracy, koszty leczenia itp.). To, czy ktoś pozostaje poniżej tych granic dochodowych, może być kontrolowane do 4 lat od prawomocnego zakończenia procesu. Oceniane jest, czy skład rodziny, jak i jej dochód oraz koszty utrzymania nie wzrosły przez 4 lata na tyle, że przekraczają granice bezpłatnej pomocy procesowej. Co więcej: według ostatnich reform prawnych petent przez 4 lata sam z siebie musi informować urząd o zmianie regularnago dochodu o więcej niż 100,00 € brutto miesięcznie. O ile nie narusza się tego obowiązku nagminnie, powinno obejść się bez zniesienia decyzji o zwolnieniu z kosztów. Przez 4 lata należy jednak o tym pamiętać, gdyż powtarzające się zaniedbywanie tego obowiązku może skończyć się zniesieniem zwolnienia i obowiązkiem zwortu przejętych kosztów.

2. Polskie dokumenty należy przetłumaczyć przynajmniej po części na język niemiecki. Według prawa europejskiego (dyrektywa 2003/8) kwestia wysokości dochodu rodziony, jej składu i kosztów utrzymania powinna być weryfikowane przez stronę kraju zamieszkania, tak żeby sąd kraju, w którym toczy się proces, otrzymł zweryfikowane dane bez potrzeby ich tłumaczenia. Niestety, państwo polskie do dzisiaj nie podjeło żadnych kroków w kierunku zorganizowania odpowiedniej infrasturktury, co uwzgledniając wysokość transferów osób z miejscem zamieszkania w Polsce i pracujących za granicą, np. w Niemczech, może tylko dziwić. Niemiecki Federalny Sąd Pracy – Bundesarbeitsgericht (BAG) - zdecydował, że sądy niemieckie muszą dawać zagraniczne dokumenty (czyli też polskie) w takich przypadkach do tłumaczenia w Niemczech. Efektem jest niewspółmierny wzrost kosztów postępowania. Przy ewentualnym zniesieniu zwolnienia z kosztów mogłyby one przerosnąć uzyskane w toku sprawy środki, a jednak petent musiłaby je zwrócić. Dlatego podczas starania się o zwolnienie z kosztów procesu w Niemczech, należy uważnie rozpatrzyć sytuację majtkową i dochodową rodziny.

3. Alternatywą jest więc albo akceptacja faktu, że z odzyskanych pieniędzy trzeba będzie opłacić najpierw adwokata, albo członkostwo w niemieckich związkach zawodowych, które daje ochronę prawną ze strony związków. Informacje w tej sprawie można uzyskać w biurach projektu Uczciwa mobilność – Faire Mobilität. Pracują w nich liczne osoby z Polski, można więc bez kłopotów uzyskać informację po polsku.