parallax background

Zwolnienie z kosztów w Niemczech


Dokumenty


Osoby starające się o pomoc procesowa prosimy o przesyłane następujących dokumentów:

  1. Wyciągi z konta za ostatnie 3 miesiące
  2. Miesięczne rozliczenia z pensji/rachunki za ostatnie 3 miesiące (dla obu małżonków)
  3. Umowa o pracę
  4. Decyzje urzędów o przyznaniu świadczeń socjalnych (renta, „Kindergeld”, 500 plus itd.)
  5. Umowa o wynajem mieszkania, rachunki potwierdzające wszystkie opłaty za nie
  6. Plan spłaty kredytów/umowy o kredyty
  7. Koszty mieszkania, takie jak podatek, dodatkowe opłaty: ogrzewanie, gaz, wywóz śmieci, itp. (koszty ogrzewania można zastąpić oświadczeniem, jeśli nie ma aktualnych rachunków)
  8. Oświadczenie o wyjątkowych kosztach medycznych/opiekuńczych, w wypadku, gdy takie w nadmiernej wysokości występują

Czytaj także: Granice dochodowe