parallax background

Zwolnienie z kosztów w Niemczech


Granice dochodowe


To, czy ktoś ma niewystarczający dochód lub nie zależy w dużej mierze on od jego zobowiązań. U osób utrzymujących rodzinę – granica dochodowa przebiega wyżej niż u osób bez takich obciążeń. Pomoc procesowa pokrywa koszty adwokata i koszty sądowe – w prawie pracy są to wszystkie koszty, jakie ponosi się w 1 instancji.

W prawie socjalnym jest podobnie – jeśli przegra się sprawę, pokrywa się koszty sądowe. Wówczas, z reguły na charakter spraw i sytuacje petentów koszty sądowe nie powstają.

Granice dochodowe są następujące (stan 01.01.2017, wszystkie wartości w skali miesięcznej):

 • Koszty mieszkania (poza prądem, chyba że potrzebne do ogrzewania)
 • 473,00 € na koszty utrzymania petenta,
 • 215,00 € dodatkowy dochód wolny w przypadku petentów pracujących
 • 473,00 € na małżonka/małżonkę (partnerzy związków nieoficjalnych
 • są przeważnie uznawani)
 • 272,00 € na każde dziecko do 6 roku życia
 • 333,00 € na każde dziecko w wieku między 7 lat a 14 lat
 • 359,00 € na każde dziecko w wieku między 14 a 17 lat
 • 377,00 € na każdego dorosłego w mieszkaniu
 • Koszty dojazdów do pracy, koszty mieszkania itd. w Niemczech są brane dodatkowo pod uwagę
 • Koszty kredytów na uznane potrzeby (Kredyty mieszkaniowe
 • kredyty na przeżycie, kredyty na potrzeby medyczne, nie: kredyty na podróże)
 • koszty ubezpieczeń

Jeśli dochód netto nie przekroczy sumy tych obciążeń, wtedy nie trzeba płacić za pracę adwokata i koszty sądowe. Przez 4 lata sąd może kontrolować, czy ktoś nie przekroczył tych granic. Dlatego jeśli chce się uniknąć tych kosztów pomoc procesowa ma sens, jeśli koszty utrzymania są wysokie. Do 4 lat ma się obowiązek meldować każdą zmianę w dochodzie brutto o więcej niż 100,- € miesięcznie. Przeoczenie tego obowiązku nie prowadzi do zniesienia pomocy procesowej jeśli nie zdarza się nagminnie. Jeśli dochody pozostają poniżej granic, przeoczenie zameldowania najczęściej nie będzie prowadzić do zniesienia pomocy procesowej.

Dochód:
 • dochód netto z pracy, działalności itp.
 • świadczenia socjalne
 • dochód netto z pracy i działalności małżonki/małżonka
 • świadczenia socjalne dla małżonki/małżonka
 • dochód netto dzieci

W przypadku diet większość sądów przyjmuje, że nie są dochodem, gdyż pokrywają dodatkowe koszty utrzymania. Część sądów w Niemczech uznaje diety powyżej 6,- € dziennie jako dochód, powołując się na to, że pomoc procesowa jest rodzajem pomocy socjalnej. Brak jest decyzji na ten temat sądów ostatniej instancji.
Czytaj także: Majątek