parallax background

Zwolnienie z kosztów w Niemczech


Majątek


Nieruchomości potrzebne do zamieszkania przez petenta i jego rodzinę, nie są uznawane za majątek w sensie pomocy procesowej. Istotna jest wielkość nieruchomości i wielkość rodziny.

Majątkiem są pojazdy na własny użytek o wartości powyżej mniej więcej 5.000,00 €.

O ile dodatkowe pojazdy potrzebne są dla innych członków rodziny (n.p. u mieszkańców wsi), nie powinny przekraczać tej samej granicy.

Stan konta na pewno nie może przekraczać:

  • 5.000,00 € u petenta
  • 5.000,00 € u małżonka/małżonki
  • 500,00 € na każdego członka rodziny na utrzymaniu (dzieci)

Stan konta może być większy, jeśli ma być spożytkowany na nabycie nieruchomości do zamieszkania. Poza tym może być uwzględniona potrzeba zabezpieczenia finansowego na starość lub zabezpieczenie przed innym ryzykiem.