parallax background

niemieckie prawo socjalne


Chorobowe z niemieckiej kasy chorych


„Krankengeld” – chorobowe z kasy chorych

Osoby będące w stosunku pracy od przynajmniej 4 tygodni, które zachorują i będą miały na to wystawione zaświadczenie lekarskie, mają prawo do chorobowego z kasy chorych do 78 tygodni. Jeśli pracodawca płaci chorobowe do 6 tygodni, wtedy kasa chorych później płaci przez 72 tygodnie.

Bardzo ważne jest wystawianie zaświadczeń tak, żeby nie było luki – co ważniejsze – każde nowe zwolnienie było wystawiane najpóźniej ostatniego dnia poprzedniego zwolnienia. Istotne jest również, czy w momencie wystawienia pierwszego (lub późniejszych) zwolnienia istniał stosunek pracy (uwaga na wypowiedzenia na adresy korespondencyjne w Niemczech!).

Chorobowe wynosi 90% dochodu netto i przy zachowaniu powyższych zasad może być również wypłacane osobom przebywającym na zwolnieniu w Polsce.

Ważne jest żeby wystawiane zwolnienia zachowały powyższe zasady co do dat wystawiania (nie okresów, na które zostały wystawione) i żeby był na nich widoczny statystyczny numer choroby.

Pracodawca nie jest zobowiązany do informowania kasy chorych i przesyłania jej zwolnień.

„Kindergeld” jest naliczany od momentu poinformowania kasy chorych, wiec istotne jest jak najszybsze jej powiadomienie i przesłanie zwolnień.

Czytaj także: Świadczenia w czasie ciąży