parallax background

niemieckie prawo socjalne


Niemieckie świadczenia w czasie ciąży


Poniższy tekst odnosi się do najczęściej spotykanych przypadków, istnieje od nich jednak wiele wyjątków (u wcześniaków, bliźniąt, trojaczków itd. itd.).

Pracownice w ciąży są w niemieckim prawie pod szczególną ochroną ustawodawstwa. Na 6 tygodni przed, i 8 tygodni po rozwiązaniu istnieje zakaz pracy, w tym okresie otrzymuje się tzw. „Mutterschaftsgeld”. Panie ubezpieczone w ustawowej kasie chorych (Gesetzliche Krankenkasse) otrzymują „Mutterschaftsgeld” z kasy chorych. Świadczenie to wynosi dzienny dochód netto do granicy 13,- € netto dziennie. Poza ta granica to pracodawca musi wypłacić różnicę między „Mutterschaftsgeld” w wys. max. 13,- € netto dziennie i przeciętnym dziennym zarobkiem netto. Przeciętny dzienny zarobek netto oblicza się na podstawie dochodu ostatnich trzech miesięcy.

Kobiety nie ubezpieczone w żadnej ustawowej kasie chorych maja prawo do „Mutterschaftsgeld” w wysokości maksymalnie 210,- € miesięcznie. Dotyczy to przede wszystkim pań pracujących na tzw. „Gewerbie”. Ich “pracodawca” – czyli zleceniodawca (wyjątek: ukryty stosunek pracowniczy) – nie musi poza tym płacić żadnej różnicy między „Mutterschaftsgeld” a dochodami netto danej osoby.

Kobiety nie mogące pracować ze względu na charakter lub warunki pracy i mające na to odpowiednie zaświadczenie lekarskie, mogą być objęte zakazem pracy jeszcze przed 6 tygodniami przed rozwiązaniem. Wtedy pracodawca musi dalej płacić pensję, aż do 6 tygodnia przed rozwiązaniem. Potem płaci różnicę netto między „Mutterschaftsgeld” (13,- € dziennie, patrz powyżej) i przeciętnym dziennym zarobkiem netto.

Kobiety w ciąży są objęte absolutnym zakazem zwalniania. Nie tyczy się to zwykłego upływu umowy o prace. Po porodzie i upływie 8 tygodni można wziąć urlop rodzicielski (Elternzeit),

który trzeba zgłosić do 7 tygodni przed początkiem „Elternzeit”. Może on trwać do 3 roku życia dziecka. Do 14 miesiąca życia dziecka można otrzymywać „Elterngeld”, w wys. 67% przeciętnego miesięcznego dochodu netto, min. 300,- € i max. 1.800,- € miesięcznie.

Czytaj także:  Zasiłek rodzinny na dzieci