parallax background

niemieckie prawo socjalne


ALG I – zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech


Zasiłek ALG-I jest wypłacany przez miejscową „Agentur für Arbeit”, jego wypłacanie zależy od okresów składkowych, możliwe jest zaliczenie okresów polskich. Cześć świadczeń można (3 miesiące, z możliwością przedłużenia o kolejne 3) „wyeksportować” do Polski, wniosek składa się w miejscu zamieszkania w Niemczech.

Generalnie świadczenie to odpowiada polskiemu świadczeniu dla bezrobotnych. Otrzymuje się około 60% dotychczasowych świadczeń netto, u osób z dziećmi 67%. Istotne jest zgłoszenie się w przeciągu 3 dni od dowiedzenia się o utracie miejsca pracy i w przeciągu 3 miesięcy przed przewidzianym w umowie lub wynikającym z wypowiedzenia końcem umowy.

Dochód z pracy w postaci starych pensji lub ekwiwalentu za urlop doprowadza do przesunięcia świadczenia w czasie. ALG-I jest wypłacany dla osób które w ostatnich dwóch latach przepracowały 6 miesięcy, wtedy przysługują im świadczenia na 6 miesięcy. Okres ten może się wydłużać w zależności od ilości okresów składkowych – niekoniecznie równoznacznych z wykonywaniem pracy, może być tak n.p. w przypadku niektórych okresów wychowywania dzieci lub pobierania chorobowego z kasy chorych.

Jeśli ktoś zostanie zwolniony dyscyplinarnie lub zwolni się sam bez możliwości powołania się na naruszenia umowy przez pracodawcę, wtedy musi liczyć się ze skróceniem świadczeń ze strony „Agentur für Arbeit” o okres do 12 tygodni. O ile ktoś nie zgłosi się do 3 miesięcy przed końcem stosunku pracy lub w trzy dni od otrzymania wypowiedzenia wtedy świadczenia mogą być skorcone o 7 dni.

Jeśli niezdolność do świadczenia pracy spowodowane chorobą wypadnie podczas okresu świadczenia, wtedy na okres choroby przez 6 tygodni wypłacane jest „Arbeitslosengeld” i potem świadczenia muszą być wypłacane przez kasę chorych w ramach chorobowego (Krankengeld).

Czytaj także: Świadczenia z funduszu roszczeń gwarantowanych