parallax background

niemieckie prawo socjalne


Renty, emerytury w Niemczech


Osoby wykazujące odpowiednie okresy składkowe mogą starać się o emerytury z powodu wieku lub renty z powodu niezdolności do pracy.

Istotne jest zrozumienie faktu, iż wysokość emerytur wypracowanych w Niemczech zależy od zarobków w Niemczech. Im mniejszy jest wykazywany zarobek i im krótszy jest okres składkowy, tym mniejsza będzie wypłacana emerytura lub renta.

Za okresy składkowe w Polsce będzie wypłacana emerytura z Polski w wysokości wynikającej z polskich przepisów. Może to oznaczać, że emerytury z Polski i Niemiec nie wystarczą na utrzymanie w Niemczech. O ile osoba przebywa do tego czasu legalnie w Niemczech od 4/5 lat, może się powoływać na przepisy europejskie, według których osoba taka może przebywać w danym kraju bez ograniczeń, tak długo aż wyjedzie z danego kraju z zamiarem opuszczenia go.

Wtedy brakujące środki mogą być pokryte z „Sozialhilfe”, czyli niemieckiej pomocy socjalnej, brak jest jednak decyzji sadów co do tej konstelacji.

W kwestii rent z kasy wypadkowej – czyli odpowiedzialnej za wypadki przy pracy i choroby związane z pracą – prosimy patrzeć w dziale Wypadki w pracy i choroby zawodowe.