Fucha po pracy u klientów pracodawcy – powód do zwolnienia w Niemczech?

Zwolnienia lekarskie przez telefon i wideo-konsultacje w Niemczech.
18 czerwca, 2024
Strata pensji przez zwłokę – terminy wygaśnięcia w Niemczech
22 czerwca, 2024