parallax background

blog o zagadnieniach niemieckiego prawa socjalnego i prawa pracy w Niemczech

22 czerwca, 2024

Strata pensji przez zwłokę – terminy wygaśnięcia w Niemczech

Strata pensji przez zwłokę – terminy wygaśnięcia w Niemczech W Niemczech większość umów o pracę zawiera okresy wygaśnięcia/okresy prekluzji („Verfallsfristen“, „Ausschlussfristen“.) To terminy, w których roszczenia muszą być dochodzone przeciwko pracodawcy, aby nie wygasły. Terminy te najczęściej wynoszą w Niemczech 3 miesiące. Jeżeli pracownik dopuści w Niemczech do upływu terminu wygaśnięcia, roszczenie najczęściej wygasa. 3 miesiące są liczone od momentu […]