parallax background

blog o zagadnieniach niemieckiego prawa socjalnego i prawa pracy w Niemczech

10 kwietnia, 2024

Gdy pracownik uważa polecenia pracodawcy w Niemczech za niezgodne z prawem.

Gdy pracownik uważa polecenia pracodawcy w Niemczech za niezgodne z prawem. Pracodawca może w Niemczech określić miejsce i czas wykonywania pracy według własnego uznania, pod warunkiem, że te warunki pracy nie są określone już w umowie o pracę. Dotyczy to też konkretnych zadań. Dotyczy to również porządku i zachowania pracowników w firmie.   Polecenia mogą być proste jak np. – […]
25 marca, 2024

Upomnienie od pracodawcy z Niemiec („Abmahnung“) – co robić?

Pracownika w Niemczech można upomnieć za naruszenie umowy. Upomnienie („Abmahnung“) jest często konieczne, jeśli pracodawca z Niemiec chce kogoś później zwolnić. Poza tym upomnienie może przeszkadzać później w awansie lub otrzymaniu premii.   Pierwsze pytanie to to, czy w ogóle mamy do czynienia z upomnieniem? W Niemczech upomnienie oznacza że: – pracodawca zgłasza swoje zastrzeżenia w sposób wystarczająco jasny dla […]
22 marca, 2024

Rękoczyny i bójki jako powód do zwolnienia z pracy w Niemczech

Napaść na pracodawcę, przełożonego lub kolegę z pracy jest w Niemczech poważnym naruszeniem obowiązków pracowniczych i może – nawet bez wcześniejszego upomnienia – uzasadniać zwolnienie z pracy. Już sama groźba użycia siły może stanowić uzasadniony powód do zwolnienia w trybie natychmiastowym, pod warunkiem, że nie jest to jedynie “pusta groźba”.   Jeśli jednak dwóch pracowników angażuje się w fizyczną sprzeczkę […]
20 marca, 2024

“Pracodawca kazał zostać w domu“ – uwaga na pułapkę w Niemczech!

Jeśli pracodawca z Niemiec kazał nie przychodzić do pracy, wtedy dalej należy nam się pensja.   Tylko że najczęściej jest to pułapka: Pracodawcy w Niemczech wiedzą, że takich słów nie będziemy mogli udowodnić, jeśli rozmawiano tylko przez telefon lub tylko w cztery oczy. Bez zgody rozmówcy nie wolno nagrywać rozmów telefonicznych w Niemczech. Wyjątkiem są próby wymuszeń lub namawiania do […]
18 marca, 2024

Komunikacja z urzędami w Niemczech – jak się zabezpieczać

Komunikacja z urzędami w Niemczech – jak się zabezpieczać. Jak kontaktować się z urzędami w Niemczech? Z takimi jak kasa chorych, kasa od wypadków w pracy lub Familienkasse/kasa rodzinna? I to kontaktować się tak, żeby nie było odpowiedzi że „żadne dokumenty do nas nie dotarły“? Lepiej kilkoma sposobami na raz.   E-Mail. Warto wysyłać dokumenty do urzędów w Niemczech drogą […]
8 marca, 2024

Spóźnianie się do pracy w Niemczech – powód do zwolnienia?

Pracownik narusza w Niemczech swoje obowiązki, jeśli nie przychodzi do pracy na czas.   Powtarzające się spóźnienia ze strony pracownika są zatem w Niemczech – po uprzednim upomnieniu („Abmahnung“) – wystarczającym powodem do zwolnienia z pracy.   Jeśli jednak spóźnienie jest spowodowane nieprzewidywalnymi zdarzeniami (np. klęskami żywiołowymi), nie dochodzi do naruszenia obowiązków.   Przyczyny (np. obowiązki rodzinne), częstotliwość i czas […]
6 marca, 2024

Zwolnienie z pracy w Niemczech za niewyrabianie normy.

Niewyrabianie norm może czasem uprawniać do zwolnienia z pracy w Niemczech.   Zasadniczo pracownik w Niemczech musi pracować w pełnym zakresie swoich osobistych możliwości. Należy zastosować indywidualny standard – ci, którzy są w stanie osiągnąć ponadprzeciętne wyniki, muszą je zapewnić; podczas gdy pracownicy o zdolnościach poniżej średniej muszą jedynie zapewnić wyniki poniżej średniej.   Pracownik w Niemczech musi robić to, […]
4 marca, 2024

Zarzut niestawienia się do pracy i wyłudzenia chorobowego w Niemczech – przykład z praktyki.

Pracownik firmy budowlanej w Niemczech wieczorem 16 sierpnia 2022 roku włożył dokumentację auta firmowego i dokumentację budowlaną do skrzynki swojej firmy. Tego samego dnia powiedział wcześniej do kolegi: „Jak tylko dostanę atrakcyjną ofertę to opuszczę tą firmę.“ Nastepnego dnia – 17 sierpnia 2022 roku – zgłosił telefonicznie chorobowe i nie poszedł do pracy. Dopiero kolejnego dnia – 18 sierpnia 2022 […]
23 lutego, 2024

Zwolnienie za błędy w pracy w Niemczech

Pomyłki się zdarzają, gorzej jak się powtarzają. W Niemczech generalnie to pracodawca ponosi odpowiedzialność za jakość pracy pracowników – to on jest przedsiębiorcą i ponosi ryzyka, tak samo jak nie musi dzielić się zyskami. Nie można w Niemczech jednak wymagać od pracodawcy, aby akceptował bardzo poważne błędy lub ignorował nawet drobne, ale powtarzające się pomyłki. Zazwyczaj nieumyślny błąd uprawnia pracodawcę […]
21 lutego, 2024

Publiczne krytykowanie pracodawcy w Niemczech – trzymajmy się sprawdzonych informacji, bo inaczej…

Również w Niemczech panuje wolność słowa. To że ktoś jest zatrudniony w jakiejś firmie nie oznacza, że pracownik nie może krytykować swojego pracodawcy.   Problem pojawia się wtedy, kiedy w ramach krytyki podaje się nieprawdziwe lub niesprawdzone informacje. Przy tym pojedyncze kłamstwa/przekłamania nie muszą być szkodliwe, jeśli cala wypowiedź przejawia raczej charakter wyrażania opinii niż informowania.   Ważne jest odpowiednie […]
7 lutego, 2024

Rzeczy pracodawcy z Niemiec – oddawać czy nie?

Rzeczy pracodawcy z Niemiec trzeba zawsze oddawać pracodawcy, jeśli tylko tego zażąda. 1. Rzeczy pracodawcy z Niemiec w czasie trwania umowy W czasie trwania umowy o pracę w Niemczech trzeba oddawać pracodawcy wszystkie rzeczy jakich oddania zarządza. Pracownik w Niemczech, który pomimo kilkukrotnych wezwań nie oddaje rzeczy pracodawcy może być zwolniony w trybie natychmiastowym (decyzja BAG z 12.05.2010 – 2 […]
19 stycznia, 2024

Zwolnienie z pracy za porozumieniem stron w Niemczech

Po co nam zwolnienie za porozumieniem stron, jeśli możemy sami wypowiedzieć umowę o pracę w Niemczech? Po niemiecku zwolnienie z pracy za porozumieniem stron nazywa się to „Aufhebungsvertrag“ albo „Aufhebungsvereinbarung“. Odpowiedzią jest najczęściej początek pracy w nowym miejscu. Najczęściej chodzi o to, że okres wypowiedzenia ze starej pracy kończy się po dacie, w której chcemy zacząć pracę w nowym miejscu. […]
17 stycznia, 2024

Procesy w niemieckich sądach pracy – dowody w rękach pracowników

Nierzadko wynik procesów w niemieckich sądach pracy zależy od tego, czy pracownik ma w ręku wystarczające dowody. Oto kilka przykładów na to jak zabezpieczać dowody w sporach z pracodawcą:   Czas pracy Jeśli chodzi o czas pracy w ramach umowy (czyli np. przepracowanie 40 godzin na tydzień), wtedy wystarczy najczęściej podanie czasu pracy z uwzględnieniem przerw oraz ogólny opis wykonywanych […]
12 stycznia, 2024

Wypowiedzenie na chorobowym w Niemczech – dopuszczalne przypadki

W Niemczech fakt bycia na chorobowym nie wyklucza zwolnienia chorego pracownika. Jeśli pracownik znajduje się w okresie próbnym (w Niemczech maksymalnie 6 miesięcy), wtedy może być zwolniony na chorobowym. Inaczej może być w okresie próbnym u kobiet w ciąży i osób niepełnosprawnych.   Po okresie próbnym pracownik w Niemczech jest chroniony przed zwolnieniami, jeśli zakład zatrudnia przynajmniej 10 osób i […]
8 stycznia, 2024

Wypowiedzenie z pracy w Niemczech przez emaila/whatsappa itd.

Umowa o pracę w Niemczech może być pod pewnymi warunkami wypowiedziana przez pracodawcę. Dzieje się tak, jeśli np. jesteśmy w okresie próbnym (maksymalnie do 6 miesięcy) lub spełnione są inne warunki.   Co robić, jeśli dostało się wypowiedzenie z pracy w Niemczech wysłane tylko przez emaila albo na przykład przez whatsapp?   Po pierwsze – możemy się cieszyć. Wypowiedzenie z […]
3 stycznia, 2024

Zwolnienie dyscyplinarne w Niemczech za obrażanie innych pracowników w czacie grupowym.

Poważne obelgi wobec koleżanek i kolegów z pracy lub przełożonych mogą prowadzić w Niemczech do zwolnienia dyscyplinarnego. Niemiecki sąd najwyższy do spraw pracy stwierdził, że może być tak również, gdy obelgi mają miejsce na zamkniętych czatach grupowych, na przykład na Whatsappie (sygnatura BAG 24.8.2023 – 2 AZR 17/23).   Pracownik pracujący w magazynie od 2000 roku i będący przełożonym dla […]