parallax background

blog o zagadnieniach niemieckiego prawa socjalnego i prawa pracy w Niemczech

22 kwietnia, 2024

Dwie umowy o pracę w Niemczech na raz = podwójny urlop?

Dwie umowy o pracę w Niemczech na raz = podwójny urlop?   W Niemczech można mieć zawartych tyle umów o pracę jednocześnie, ile się chce. Nie jest to zabronione. Konsekwencją może być kara umowna, jeśli nie wywiązujemy się z którejś z umów. Inna rzecz, że zapisy o karach umownych dla pracowników są w Niemczech często nieważne…   Podczas trwania dwóch […]
22 kwietnia, 2024

Dla osób na niecałych etatach w Niemczech – prawo do zwiększenia umownego czasu pracy.

Dla osób na niecałych etatach w Niemczech – prawo do zwiększenia umownego czasu pracy. Ten artykuł jest dla osób, które pracują w Niemczech na pół, jedną-czwartą itd. etatu i chcą pracować więcej.   Opcja żeby pracować więcej, pojawia się w Niemczech wtedy, kiedy pojawia się jakieś nowe miejsce pracy w firmie (jeśli firma ma kilka zakładów – wtedy obowiązuje to […]
10 kwietnia, 2024

Gdy pracownik uważa polecenia pracodawcy w Niemczech za niezgodne z prawem.

Gdy pracownik uważa polecenia pracodawcy w Niemczech za niezgodne z prawem. Pracodawca może w Niemczech określić miejsce i czas wykonywania pracy według własnego uznania, pod warunkiem, że te warunki pracy nie są określone już w umowie o pracę. Dotyczy to też konkretnych zadań. Dotyczy to również porządku i zachowania pracowników w firmie.   Polecenia mogą być proste jak np. – […]
8 kwietnia, 2024

Ekwiwalent za urlop na chorobowym Niemczech – nawet za 3 lata!

Osoby zatrudnione w Niemczech i przebywające na chorobowym mogą domagać się urlopu za czas chorobowego. Dotychczas sądy w Niemczech wychodziły z założenia, że można uzbierać w ten sposób maksymalnie prawa do urlopu za 2 lata i 2 miesiące.   Przykład 1: Pan Adam jest zatrudniony w Niemczech od 2021 jako kierowca. Cały rok 2022 był na chorobowym, podobnie jak cały […]
6 kwietnia, 2024

Ciąża podczas pracy w Niemczech – co teraz?

Kobiety w ciąży są w Niemczech chronione przed zwolnieniami z pracy. Obojętne jest przy tym, jak duży jest zakład pracy lub jak długo jest się zatrudnioną. Kobiety w ciąży mogą w Niemczech nie pracować w przeciągu 6 tygodni przed porodem i 8 tygodni po porodzie. Jeśli praca zagraża zdrowiu matki lub dziecka, lekarz może zakazać pracy jeszcze wcześniej niż 6 […]
4 kwietnia, 2024

Sprawy o Mobbing – liczą się fakty.

Mobbing jest w Niemczech definiowany jako systematyczne nękanie lub wrogie zachowania i dyskryminacja ze strony pracowników lub przełożonych. Systematycznie oznacza po prostu dużą liczby pojedynczych zdarzeń. Zachowania tego typu muszą występować przez dłuższy czas lub powtarzać się wielokrotnie. Pojedynczy przypadek nie jest wystarczający. Przykłady zachowań mobbingowych w Niemczech ze strony kolegów: – kończenie rozmów, gdy dany pracownik wchodzi do pokoju, […]
1 kwietnia, 2024

Kiedy pracodawca w Niemczech może podważyć zwolnienie lekarskie?

Za pierwsze 6 tygodni chorobowego w Niemczech musi płacić pracodawca. Chorobowe wynosi wtedy 100 % regularnej pensji brutto.   Zazwyczaj wystarcza samo zwolnienie lekarskie, żeby domagać się chorobowego od pracodawcy w Niemczech.   Są jednak przypadki, kiedy pracodawca w Niemczech może podważyć zwolnienie lekarskie. Wtedy nie pozostaje nam nic innego, jak podać naszego lekarza jako świadka, który potwierdzi niezdolność do […]
27 marca, 2024

„Moja firma w Niemczech zgłosiła upadłość“ – co robić?

Problemy finansowe firmy dotykają zawsze ich pracowników. W Niemczech wygląda to najczęściej tak, że część pracowników lub nawet wszyscy pracownicy nie dostają w ogóle pensji, i to nie tylko za jeden miesiąc, ale np. za dwa miesiące. Jak pracodawca w Niemczech zalega z dwoma pensjami, wtedy pracownik może odmówić dalszej pracy aż do zapłaty zaległych pensji. Warto jednak na czas […]
25 marca, 2024

Upomnienie od pracodawcy z Niemiec („Abmahnung“) – co robić?

Pracownika w Niemczech można upomnieć za naruszenie umowy. Upomnienie („Abmahnung“) jest często konieczne, jeśli pracodawca z Niemiec chce kogoś później zwolnić. Poza tym upomnienie może przeszkadzać później w awansie lub otrzymaniu premii.   Pierwsze pytanie to to, czy w ogóle mamy do czynienia z upomnieniem? W Niemczech upomnienie oznacza że: – pracodawca zgłasza swoje zastrzeżenia w sposób wystarczająco jasny dla […]
22 marca, 2024

Rękoczyny i bójki jako powód do zwolnienia z pracy w Niemczech

Napaść na pracodawcę, przełożonego lub kolegę z pracy jest w Niemczech poważnym naruszeniem obowiązków pracowniczych i może – nawet bez wcześniejszego upomnienia – uzasadniać zwolnienie z pracy. Już sama groźba użycia siły może stanowić uzasadniony powód do zwolnienia w trybie natychmiastowym, pod warunkiem, że nie jest to jedynie “pusta groźba”.   Jeśli jednak dwóch pracowników angażuje się w fizyczną sprzeczkę […]
20 marca, 2024

“Pracodawca kazał zostać w domu“ – uwaga na pułapkę w Niemczech!

Jeśli pracodawca z Niemiec kazał nie przychodzić do pracy, wtedy dalej należy nam się pensja.   Tylko że najczęściej jest to pułapka: Pracodawcy w Niemczech wiedzą, że takich słów nie będziemy mogli udowodnić, jeśli rozmawiano tylko przez telefon lub tylko w cztery oczy. Bez zgody rozmówcy nie wolno nagrywać rozmów telefonicznych w Niemczech. Wyjątkiem są próby wymuszeń lub namawiania do […]
18 marca, 2024

Komunikacja z urzędami w Niemczech – jak się zabezpieczać

Komunikacja z urzędami w Niemczech – jak się zabezpieczać. Jak kontaktować się z urzędami w Niemczech? Z takimi jak kasa chorych, kasa od wypadków w pracy lub Familienkasse/kasa rodzinna? I to kontaktować się tak, żeby nie było odpowiedzi że „żadne dokumenty do nas nie dotarły“? Lepiej kilkoma sposobami na raz.   E-Mail. Warto wysyłać dokumenty do urzędów w Niemczech drogą […]
15 marca, 2024

Zwolnienie z powodu redukcji zatrudnienia w Niemczech

Teoretycznie pracodawca w Niemczech może zwolnić pracownika chronionego z powodu redukcji zatrudnienia.   W rzeczywistości jest to dla pracodawców w Niemczech trudne. Jeżeli pracownik został zwolniony ze względu na redukcje zatrudnienia, zwolnienie jest nieuzasadnione, jeżeli pracodawca nie uwzględni wystarczająco – stażu pracy, – wieku, – zobowiązań alimentacyjnych i – ewentualnej niepełnosprawności pracownika przy wyborze osób do zwolnienia.   Na żądanie […]
13 marca, 2024

Gdy pracodawca w Niemczech nie chce dać urlopu

Każdy pracownik ma w Niemczech prawo do 4 tygodni urlopu w roku. Jeśli pracownik pracuje 2 dni w tygodniu, wtedy ma 8 dni urlopu na rok (2 x 4). Jeśli pracownik pracuje 3 dni w tygodniu, wtedy ma 12 dni urlopu na rok (3 x 4). Urlopu możemy domagać się po upłynięciu 6 miesięcy od początku zatrudnienia.   Jak jest […]
11 marca, 2024

Odszkodowanie za zmuszanie do łamania prawa przez pracodawcę w Niemczech

To się naprawdę zdarza: są przypadki w których pracodawcy w Niemczech nakłaniają do łamania prawa.   Często ma to miejsce m. in. w transporcie, gdzie niemieccy pracodawcy często nakłaniają do jazdy poza dozwolonym czasem lub niesprawnymi pojazdami.   Co wtedy?   Pierwsza i bardzo ważna kwestia to mieć jakiś dowód w ręku. Jeśli pracodawca lub przelożony nakazuje robić coś niezgodnego […]
8 marca, 2024

Spóźnianie się do pracy w Niemczech – powód do zwolnienia?

Pracownik narusza w Niemczech swoje obowiązki, jeśli nie przychodzi do pracy na czas.   Powtarzające się spóźnienia ze strony pracownika są zatem w Niemczech – po uprzednim upomnieniu („Abmahnung“) – wystarczającym powodem do zwolnienia z pracy.   Jeśli jednak spóźnienie jest spowodowane nieprzewidywalnymi zdarzeniami (np. klęskami żywiołowymi), nie dochodzi do naruszenia obowiązków.   Przyczyny (np. obowiązki rodzinne), częstotliwość i czas […]
6 marca, 2024

Zwolnienie z pracy w Niemczech za niewyrabianie normy.

Niewyrabianie norm może czasem uprawniać do zwolnienia z pracy w Niemczech.   Zasadniczo pracownik w Niemczech musi pracować w pełnym zakresie swoich osobistych możliwości. Należy zastosować indywidualny standard – ci, którzy są w stanie osiągnąć ponadprzeciętne wyniki, muszą je zapewnić; podczas gdy pracownicy o zdolnościach poniżej średniej muszą jedynie zapewnić wyniki poniżej średniej.   Pracownik w Niemczech musi robić to, […]
4 marca, 2024

Zarzut niestawienia się do pracy i wyłudzenia chorobowego w Niemczech – przykład z praktyki.

Pracownik firmy budowlanej w Niemczech wieczorem 16 sierpnia 2022 roku włożył dokumentację auta firmowego i dokumentację budowlaną do skrzynki swojej firmy. Tego samego dnia powiedział wcześniej do kolegi: „Jak tylko dostanę atrakcyjną ofertę to opuszczę tą firmę.“ Nastepnego dnia – 17 sierpnia 2022 roku – zgłosił telefonicznie chorobowe i nie poszedł do pracy. Dopiero kolejnego dnia – 18 sierpnia 2022 […]
1 marca, 2024

Dokumentacja lekarska, a chorobowe z Niemiec – jak rozmawiać z lekarzami?

Jest nowa niepokojąca tendencja – można zaobserwować, że sądy pracy w Niemczech zaostrzają zasady zwolnienia lekarskiego.   W szczególności w okolicy wypowiedzenia – jeżeli okres chorobowego będzie zbliżony do okresu wypowiedzenia, wtedy na pewno trzeba się przygotować na jedno: może być tak, że lekarz będzie musiał zeznawać przed sądem.   Do tego w ogóle dojdzie, jeśli sąd pracy w Niemczech […]
28 lutego, 2024

Gdy pracodawca z Niemiec naliczy za dużo podatku – obowiązkowa 6. klasa podatkowa?

Zazwyczaj większość osób z Polski jest rozliczana Niemczech na 1. lub 3. klasie podatkowej. To są normalne klasy podatkowe.   Przykład: Ktoś zarabia w Niemczech 3.000,00 € brutto – na 1. klasie podatkowej będzie musiał zapłacić 317,08 € niemieckiego podatku dochodowego.   Na 6. klasie podatkowej będzie musiał zapłacić 684,16 € podatku. I to tylko jeśli zostaje się w Niemczech. […]