parallax background

blog o zagadnieniach niemieckiego prawa socjalnego i prawa pracy w Niemczech

18 grudnia, 2023

Obowiązek szukania pracy po wypowiedzeniu w Niemczech.

Niemiecki sąd apelacyjny kraju związkowego Baden-Württemberg wydał korzystną dla pracownika decyzję co do pieniędzy za okres po wypowiedzeniu w trybie natychmiastowym:   Pracownik dostał wypowiedzenie w trybie natychmiastowym 7 maja. Zaczął w związku z tym szukać pracy i zgłosił się do urzędu pracy 11 maja. Miedzy 20 a 26 maja miał 5 rozmów kwalifikacyjnych i dostał nową pracę od 1 […]
24 listopada, 2023

Zwolnienie z pracy w Niemczech – postojowe i odprawy.

Temat wypowiedzenia z pracy i związane z nim kwestie postojowego oraz odprawy, stanowi źródło intensywnych emocji zarówno wśród bezpośrednio zainteresowanych pracowników, jak i w niemieckim środowisku prawniczym oraz sądach pracy. Zagadnienie to jest istotne nie tylko dla jednostek bezpośrednio dotkniętych zwolnieniem, ale także dla prawników specjalizujących się w niemieckim prawie pracy oraz samych sądów pracy w Niemczech. W niniejszym artykule […]