parallax background

blog o zagadnieniach niemieckiego prawa socjalnego i prawa pracy w Niemczech

14 czerwca, 2024

Praca w konkurencyjnej firmie podczas chorobowego w Niemczech – obserwacja przez detektywa

Praca w konkurencyjnej firmie podczas chorobowego w Niemczech – obserwacja przez detektywa Poświadczanie nieprawdy przed lekarzem, który ma wystawić zwolnienie lekarskie, może być Niemczech powodem do zwolnienia w trybie natychmiastowym. Może tak być nawet wtedy, kiedy pracodawca nie musi już płacić chorobowego – czyli po upływie 6 tygodni na chorobowym. Niemiecki Sąd Najwyższy do Spraw Pracy potwierdził to w przypadku, […]
10 czerwca, 2024

Pracodawca nie zgłosił wypadku w pracy w Niemczech – co robić?

Pracodawca nie zgłosił wypadku w pracy w Niemczech – co robić? Wszyscy na umowie o pracę w Niemczech są objęci publicznym ubezpieczeniem od wypadków w pracy. Składki na ubezpieczenie od wypadków w pracy płaca w Niemczech pracodawcy. Wysokość tych składek zależy m. in. od tego, ile było wypadków w pracy w przeszłości. Jeśli wypadek jest skutkiem rażącego zaniedbania ze strony […]
5 czerwca, 2024

Młoda para na chorobowym na koniec umowy pracę w Niemczech…

Młoda para na chorobowym na koniec umowy pracę w Niemczech…   Pani Ewa pracowała w Niemczech w biurze jednej firmy. Ustalonymi dniami pracy były dni od poniedziałku do środy.   Stosunek pracy ustał z końcem dnia 15 stycznia 2023 roku na skutek wypowiedzenia dokonanego przez firmę w dniu 15 grudnia 2022 roku.   Partner pani Ewy pracował w tej samej […]
30 maja, 2024

Przesyłanie zwolnień lekarskich od lekarza w Niemczech do niemieckiej kasy chorych.

Przesyłanie zwolnień lekarskich od lekarza w Niemczech do niemieckiej kasy chorych. Prawo do zasiłku chorobowego z niemieckiej kasy chorych ulega zawieszeniu, dopóki niezdolność do pracy nie zostanie zgłoszona do kasy chorych. Nie ma to zastosowania, jeżeli zgłoszenie nastąpi w ciągu tygodnia od stwierdzenia niezdolności do pracy przez lekarza lub jeżeli dane dotyczące niezdolności do pracy zostaną przekazane drogą elektroniczną.   […]
13 maja, 2024

Chorobowe za pierwsze 6 tygodni w Niemczech – lepiej domagać się od kasy chorych…

Chorobowe za pierwsze 6 tygodni w Niemczech – lepiej domagać się od kasy chorych… W ostatnich miesiącach mnożą się decyzje sądów, które ograniczają chorobowe od pracodawcy w Niemczech. Jeśli zwolnienie lekarskie/L4 – kończy się (mniej więcej) wraz z końcem starej pracy, lub – pokrywa się (mniej więcej) z okresem wypowiedzenia, wtedy jest uznawane w Niemczech za niewiarygodne. Ten kto wtedy […]
8 kwietnia, 2024

Ekwiwalent za urlop na chorobowym Niemczech – nawet za 3 lata!

Osoby zatrudnione w Niemczech i przebywające na chorobowym mogą domagać się urlopu za czas chorobowego. Dotychczas sądy w Niemczech wychodziły z założenia, że można uzbierać w ten sposób maksymalnie prawa do urlopu za 2 lata i 2 miesiące.   Przykład 1: Pan Adam jest zatrudniony w Niemczech od 2021 jako kierowca. Cały rok 2022 był na chorobowym, podobnie jak cały […]
6 kwietnia, 2024

Ciąża podczas pracy w Niemczech – co teraz?

Kobiety w ciąży są w Niemczech chronione przed zwolnieniami z pracy. Obojętne jest przy tym, jak duży jest zakład pracy lub jak długo jest się zatrudnioną. Kobiety w ciąży mogą w Niemczech nie pracować w przeciągu 6 tygodni przed porodem i 8 tygodni po porodzie. Jeśli praca zagraża zdrowiu matki lub dziecka, lekarz może zakazać pracy jeszcze wcześniej niż 6 […]
1 kwietnia, 2024

Kiedy pracodawca w Niemczech może podważyć zwolnienie lekarskie?

Za pierwsze 6 tygodni chorobowego w Niemczech musi płacić pracodawca. Chorobowe wynosi wtedy 100 % regularnej pensji brutto.   Zazwyczaj wystarcza samo zwolnienie lekarskie, żeby domagać się chorobowego od pracodawcy w Niemczech.   Są jednak przypadki, kiedy pracodawca w Niemczech może podważyć zwolnienie lekarskie. Wtedy nie pozostaje nam nic innego, jak podać naszego lekarza jako świadka, który potwierdzi niezdolność do […]
18 marca, 2024

Komunikacja z urzędami w Niemczech – jak się zabezpieczać

Komunikacja z urzędami w Niemczech – jak się zabezpieczać. Jak kontaktować się z urzędami w Niemczech? Z takimi jak kasa chorych, kasa od wypadków w pracy lub Familienkasse/kasa rodzinna? I to kontaktować się tak, żeby nie było odpowiedzi że „żadne dokumenty do nas nie dotarły“? Lepiej kilkoma sposobami na raz.   E-Mail. Warto wysyłać dokumenty do urzędów w Niemczech drogą […]
4 marca, 2024

Zarzut niestawienia się do pracy i wyłudzenia chorobowego w Niemczech – przykład z praktyki.

Pracownik firmy budowlanej w Niemczech wieczorem 16 sierpnia 2022 roku włożył dokumentację auta firmowego i dokumentację budowlaną do skrzynki swojej firmy. Tego samego dnia powiedział wcześniej do kolegi: „Jak tylko dostanę atrakcyjną ofertę to opuszczę tą firmę.“ Nastepnego dnia – 17 sierpnia 2022 roku – zgłosił telefonicznie chorobowe i nie poszedł do pracy. Dopiero kolejnego dnia – 18 sierpnia 2022 […]
1 marca, 2024

Dokumentacja lekarska, a chorobowe z Niemiec – jak rozmawiać z lekarzami?

Jest nowa niepokojąca tendencja – można zaobserwować, że sądy pracy w Niemczech zaostrzają zasady zwolnienia lekarskiego.   W szczególności w okolicy wypowiedzenia – jeżeli okres chorobowego będzie zbliżony do okresu wypowiedzenia, wtedy na pewno trzeba się przygotować na jedno: może być tak, że lekarz będzie musiał zeznawać przed sądem.   Do tego w ogóle dojdzie, jeśli sąd pracy w Niemczech […]
26 lutego, 2024

Obowiązki na chorobowym w Niemczech – pod groźbą zwolnienia…

Pracownik na chorobowym nie musi pracować. Może mieć jednak w tym czasie inne obowiązki – ich naruszanie pomimo upomnień/nagan może prowadzić w Niemczech do zwolnienia pracownika na chorobowym.   Sam fakt bycia na chorobowym nie chroni w Niemczech przed wypowiedzeniem z pracy.   Jeśli w zakładzie pracuje więcej niż 10 osób i umowa trwa ponad 6 miesięcy, wtedy jesteśmy w […]
16 lutego, 2024

Za późno u lekarza – kiedy iść po pierwsze zwolnienie lekarskie żeby dostać chorobowe z niemieckiej kasy chorych?

Wystawianie zwolnień wstecz jest ryzykowne jeśli chcemy za ten okres dostać pieniądze od pracodawcy z Niemiec lub z niemieckiej kasy chorych.   Wystawienie dalej niż 3 dni wstecz uprawnia pracodawcę w Niemczech do podważenia zwolnienia. Wtedy trzeba podawać lekarza za świadka, a uprzednio zadbać o to, żeby prowadził porządna dokumentację lekarską. Od pracodawcy w Niemczech otrzymujemy 100 % regularnej pensji […]
5 lutego, 2024

Ekwiwalent za urlop z dwóch lat chorobowego w Niemczech – prezent dla długo chorych!

Osoby zatrudnione w Niemczech i będące długo na chorobowym mogą domagać się za okres chorobowego ekwiwalentu za urlop. Możliwe jest uzbieranie urlopu w ten sposób za okres do dwóch lat na chorobowym.   Przykład: Pracownik jest na chorobowym od 1 stycznia 2022. Chorobowe kończy się po 30 czerwca 2023. Umowa kończy się przed końcem chorobowego, na pewno po 30 czerwca […]
31 stycznia, 2024

Odprawy z Niemiec po wypadku w pracy

Wiele osób pyta o odszkodowania lub odprawy po wypadku w pracy w Niemczech. Po wypadku w pracy w Niemczech z winy pracodawcy nie możemy się domagać od tego pracodawcy odszkodowania. Od regulowania kwestii finansowych w takich przypadkach są niemieckie branżowe kasy wypadkowe, popularnie zwane Berufsgenossenschaft (skrót BG). O ile zostaniemy zwolnieni przez pracodawcę, wtedy możemy w przeciągu 3 tygodni zaskarżyć […]
22 stycznia, 2024

Chorobowe od pracodawcy w Niemczech – dłużej niż 6 tygodni…

Chorobowe od pracodawcy z Niemiec otrzymuje się na jedną chorobę 1 raz na rok, na maksymalnie 6 tygodni. Co w sytuacji kiedy jednak po upływie 6 tygodni zmienia się statystyczny kod choroby? Kod jest wpisywany przez lekarza ręcznie w pole numer 19 polskiego zwolnienia lekarskiego. Domagają się tego niemieckie kasy chorych, jeśli chcemy od nich otrzymać dalsze chorobowe (zamiast 100 […]
12 stycznia, 2024

Wypowiedzenie na chorobowym w Niemczech – dopuszczalne przypadki

W Niemczech fakt bycia na chorobowym nie wyklucza zwolnienia chorego pracownika. Jeśli pracownik znajduje się w okresie próbnym (w Niemczech maksymalnie 6 miesięcy), wtedy może być zwolniony na chorobowym. Inaczej może być w okresie próbnym u kobiet w ciąży i osób niepełnosprawnych.   Po okresie próbnym pracownik w Niemczech jest chroniony przed zwolnieniami, jeśli zakład zatrudnia przynajmniej 10 osób i […]
10 stycznia, 2024

Niemiecki sąd najwyższy ogranicza chorobowe na wypowiedzeniu!

Proces miał następującą konstelację:   Pracownik pracował w firmie od marca 2021.   2 maja 2022 pracownik poszedł na chorobowe, które trwało do 6 maja 2022.   Firma zwolniła go pismem z 2 maja 2022 które dotarło 3 maja 2022.   6 maja 2022 pracownik przedłużył chorobowe do 20 maja 2022.   20 maja 2022 pracownik przedłużył chorobowe do 31 […]
22 grudnia, 2023

Bonus wigilijny od pracodawcy z Niemiec dla osób na chorobowym?

Kolejna pozytywna decyzja niemieckiego sądu najwyższego do spraw pracy (BAG) w sprawie bonusów i chorobowego: Pracownik pracował w firmie od 2003. Firma płaciła od samego początku bonus wigilijny („Weihnachtsgeld“), wypłacany każdego roku z pensją za listopad. Brakowało w umowie zapisu o tym, czy ten bonus od czegoś w ogóle zależał. Na rozliczeniach miesięcznych było zawsze zaznaczone, ze bonus jest świadczeniem […]
15 grudnia, 2023

Jak przyspieszyć decyzje o chorobowym z niemieckiej kasy chorych?

Wiele osob z Polski boryka sie z natsepujacym problemem z niemiecka kasa chorych: Pomimo przesyłania wszystkich wymaganych dokumentów od tygodni brak jest decyzji kasy chorych o wypłacie chorobowego.   Oto kilka kroków, które mogą przyspieszyć pozytywną decyzje niemieckiej kasy chorych. Wpisać numer statystyczny choroby. Numer statystyczny choroby (lub kod ICD) nie jest wpisywany w zwolnienia lekarskie z Polski. Warto wpisać […]