parallax background

blog o zagadnieniach niemieckiego prawa socjalnego i prawa pracy w Niemczech

26 czerwca, 2024

Składki emerytalne w Niemczech – kto je musi płacić?

Składki emerytalne w Niemczech – kto je musi płacić? Emerytury i renty w Niemczech są wypłacane według opłaconych składek. W zależności od wysokości składek i od tego, jak długo płaci się składki, będzie wyliczana nasza emerytura lub renta z Niemiec. Tylko kto musi płacić te składki? Za pracowników składki płacą w Niemczech pracodawcy – wszystkie osoby na umowie o pracę […]
17 listopada, 2023

Chorobowe z niemieckiej kasy chorych, a emerytura

Okres aktywności zawodowej osób powyżej 60. roku życia w Niemczech wydłuża się.   Pojawiają się wraz z tym sytuacje, które mogą przysporzyć sporo komplikacji. Interpretacja niemieckich przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych może przysporzyć wiele trudności. Dlatego niniejszy artykuł bada te zagadnienia, aby pomóc w skomplikowanej kwestii ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych między Polską a Niemcami.   Coraz wiecej ludzi pracuje […]
8 marca, 2021

Dopłaty z Deutsche Rentenversicherung

Możliwości dopłat do ubezpieczenia chorobowego dla pobierających niemieckie renty i emerytury z Deutsche Rentenversicherung Osoby pobierające renty lub emerytury z niemieckiej publicznej ubezpieczalni emerytalno-rentowej (Deutsche Rentenversicherung) są objęte ustawowym ubezpieczeniem w niemieckiej publicznej kasie chorych. Po warunkiem, że od pierwszego w życiu podjęcia pracy zarobkowej aż do złożenia wniosku o daną rentę/emeryturę były przez co najmniej dziewięć dziesiątych drugiej połowy […]