parallax background

blog o zagadnieniach niemieckiego prawa socjalnego i prawa pracy w Niemczech

4 lipca, 2024

Rok małżeństwa do renty wdowiej z Niemiec.

Rok małżeństwa do renty wdowiej z Niemiec. W Niemczech aby dostać rentę wdowią małżeństwo musi trwać przynajmniej rok aż do śmierci. Chodzi o to, żeby śmiertelnie chorzy lub starzy ludzie u schyłku życia nie zawierali małżeństw w celu przyznania renty wdowiej nowym małżonkom. Niemieckie sądy do spraw socjalnych są w tej kwestii bardzo surowe. Oto najnowszy przykład: Pan Michał, urodzony […]
26 czerwca, 2024

Składki emerytalne w Niemczech – kto je musi płacić?

Składki emerytalne w Niemczech – kto je musi płacić? Emerytury i renty w Niemczech są wypłacane według opłaconych składek. W zależności od wysokości składek i od tego, jak długo płaci się składki, będzie wyliczana nasza emerytura lub renta z Niemiec. Tylko kto musi płacić te składki? Za pracowników składki płacą w Niemczech pracodawcy – wszystkie osoby na umowie o pracę […]
8 marca, 2021

Dopłaty z Deutsche Rentenversicherung

Możliwości dopłat do ubezpieczenia chorobowego dla pobierających niemieckie renty i emerytury z Deutsche Rentenversicherung Osoby pobierające renty lub emerytury z niemieckiej publicznej ubezpieczalni emerytalno-rentowej (Deutsche Rentenversicherung) są objęte ustawowym ubezpieczeniem w niemieckiej publicznej kasie chorych. Po warunkiem, że od pierwszego w życiu podjęcia pracy zarobkowej aż do złożenia wniosku o daną rentę/emeryturę były przez co najmniej dziewięć dziesiątych drugiej połowy […]