parallax background

blog o zagadnieniach niemieckiego prawa socjalnego i prawa pracy w Niemczech

24 stycznia, 2024

Wybór i zmiana ustawowej kasy chorych w Niemczech

Od 2009 roku każda osoba chcąca przebywać w Niemczech, musi mieć odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Nie wystarcza w związku z tym ubezpieczenie turystyczne z Polski dla osób wyjeżdżających do pracy w Niemczech. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne musi mieć pewien standard minimum, czego nie gwarantują ubezpieczenia turystyczne. Jak to jest z ubezpieczeniem w ustawowej kasie chorych w Niemczech? Tych ustawowych kas jest w […]
26 lutego, 2021

Leczenie za granicą na koszt kasy chorych miejsca zamieszkania

Europejski Trybunał Sprawiedliwości zdecydował, że nie można uzależniać leczenia za granicą w ramach Unii Europejskiej w każdym przypadku od uprzedniej zgody odpowiednich instytucji państwa, w którym pacjent mieszka. U obywatela Węgier została zdiagnozowana jaskra, czyli choroba, której rozwój grozi utratą wzroku w danym oku. Leczenie w różnych ośrodkach zdrowotnych pozostało bez efektu, pole widzenia zmniejszało się coraz bardziej i ciśnienie […]