parallax background

blog o zagadnieniach niemieckiego prawa socjalnego i prawa pracy w Niemczech

3 czerwca, 2024

5 ciekawostek na temat prawa do płatnego urlopu w Niemczech

5 ciekawostek na temat prawa do płatnego urlopu w Niemczech   I.​ Ekwiwalent za urlop z Niemiec. Prawo do ekwiwalentu za urlop wymaga w Niemczech zakończenia stosunku pracy. Tak długo, jak jesteśmy na chorobowym i pracodawca nie wręczył nam wypowiedzenia na piśmie, powstają nowe roszczenia urlopowe i kończą się częściowo stare. Przykład 1: Pan Jan jest chory od 1 stycznia 2022 roku. […]