parallax background

blog o zagadnieniach niemieckiego prawa socjalnego i prawa pracy w Niemczech

30 maja, 2024

Przesyłanie zwolnień lekarskich od lekarza w Niemczech do niemieckiej kasy chorych.

Przesyłanie zwolnień lekarskich od lekarza w Niemczech do niemieckiej kasy chorych. Prawo do zasiłku chorobowego z niemieckiej kasy chorych ulega zawieszeniu, dopóki niezdolność do pracy nie zostanie zgłoszona do kasy chorych. Nie ma to zastosowania, jeżeli zgłoszenie nastąpi w ciągu tygodnia od stwierdzenia niezdolności do pracy przez lekarza lub jeżeli dane dotyczące niezdolności do pracy zostaną przekazane drogą elektroniczną.   […]
27 maja, 2024

Pieniądze po bezprawnym zwolnieniu z pracy w Niemczech – obowiązek szukania nowego etatu.

Pieniądze po bezprawnym zwolnieniu z pracy w Niemczech – obowiązek szukania nowego etatu. Kiedy ktoś dostaje wypowiedzenie z pracy w Niemczech, może pójść z tym do sądu jeśli – zakład zatrudnia więcej niż 10 pracowników, – minęło 6 miesięcy od początku pracy.   Na pozew ma się 3 tygodnie od otrzymania wypowiedzenia na piśmie.   Co się dzieje kiedy wygramy? […]
26 maja, 2024

Świadczenia opiekuńcze z Niemiec

Świadczenia opiekuńcze z Niemiec   Świadczenia opiekuńcze z Niemiec należą się osobom, które podlegają niemieckiemu ubezpieczeniu opiekuńczemu (Pflegeversicherung).   Wszyscy, którzy są ubezpieczeni w niemieckiej kasie chorych, są automatycznie ubezpieczeni w niemieckiej kasie opiekuńczej.   O świadczenia opiekuńcze z Niemiec wnioski pisze się zawsze do swojej niemieckiej kasy chorych – przy niej jest zawsze odpowiednia kasa opiekuńcza (np. jeśli należymy […]
22 maja, 2024

Czy pracodawca może w Niemczech jednostronnie zmieniać umowę?

Czy pracodawca może w Niemczech jednostronnie zmieniać umowę? Raz skutecznie zawarta umowa jest zasadniczo wiążąca. Jest tak też w niemieckim prawie pracy. Bywa że niemiecki pracodawca mimo tego próbuje jednostronnie zmienić warunki umowy. Może tak robić np. przez wypowiedzenie zmieniające („Änderungskündigung“). Ale czy zawsze?   Jeżeli pracodawca w Niemczech – rozwiązuje stosunek pracy i – w związku z tym rozwiązaniem […]
21 maja, 2024

Redukcje zatrudnienia z obowiązkową odprawą w Niemczech.

Redukcje zatrudnienia z obowiązkową odprawą w Niemczech. W Niemczech wypowiedzenie z pracy nie jest automatycznie związane z odprawą. Jeśli sąd pracy w Niemczech stwierdził, że wypowiedzenie było nieważne, wtedy nie jest tak, że automatycznie należy się odprawa – pisałem o tym tutaj: https://prawnik-niemcy.pl/zwolnienie-z-pracy-w-niemczech-postojowe-i-odprawy/   Jeżeli pracodawca rozwiąże stosunek pracy w Niemczech z powodów gospodarczych/redukcji zatrudnienia, wtedy należy się automatycznie odprawa, […]
17 maja, 2024

Odszkodowanie za droższe dojazdy do nowej pracy po nieważnym wypowiedzeniu w Niemczech?

Odszkodowanie za droższe dojazdy do nowej pracy po nieważnym wypowiedzeniu w Niemczech? Po wygraniu przez pracownika postępowania w sprawie ochrony przed zwolnieniem w Niemczech należy się tzw. postojowe – pracodawca musi zasadniczo nadal przyznawać pracownikowi wynagrodzenie, tak jakby pracownik pracował dalej na starym stanowisku. Jeśli pracownik regularnie robił nadgodziny, wynagrodzenie za nadgodziny również wlicza się do wynagrodzenia, które ma być […]
15 maja, 2024

Zwolnienia kobiet w ciąży w Niemczech – zamknięcie zakładu pracy.

Zwolnienia kobiet w ciąży w Niemczech – zamknięcie zakładu pracy. Zwolnienie kobiety jest w Niemczech niedopuszczalne w okresie ciąży, do czterech miesięcy po poronieniu po 12. tygodniu ciąży oraz do końca okresu ochronnego po porodzie, ale co najmniej do czterech miesięcy po porodzie jeśli pracodawca o tym wie w momencie wypowiedzenia lub jeśli pracodawca zostanie o tym poinformowany w ciągu […]
13 maja, 2024

Chorobowe za pierwsze 6 tygodni w Niemczech – lepiej domagać się od kasy chorych…

Chorobowe za pierwsze 6 tygodni w Niemczech – lepiej domagać się od kasy chorych… W ostatnich miesiącach mnożą się decyzje sądów, które ograniczają chorobowe od pracodawcy w Niemczech. Jeśli zwolnienie lekarskie/L4 – kończy się (mniej więcej) wraz z końcem starej pracy, lub – pokrywa się (mniej więcej) z okresem wypowiedzenia, wtedy jest uznawane w Niemczech za niewiarygodne. Ten kto wtedy […]
10 maja, 2024

Netflix podczas pracy – 15.000,00 € za postojowe po niesłusznym zwolnieniu z pracy w Niemczech

Netflix podczas pracy – 15.000,00 € za postojowe po niesłusznym zwolnieniu z pracy w Niemczech Apelacyjny Sąd Pracy w Mainz zdecydował, że zwolnionej pracownicy należało się 15.000,00 € za okres po niesłusznym zwolnieniu dyscyplinarnym za puszczanie Netflixa podczas pracy (sygnatura sprawy LAG Rheinland-Pfalz 8 Sa 48/23). Pracownica pracowała w homeoffice/z domu. Podczas pracy leciał na jej komputerze serial z Netflix […]
8 maja, 2024

Pieniądze za okres po niesłusznym zwolnieniu w Niemczech!

Pieniądze za okres po niesłusznym zwolnieniu w Niemczech! Po nieskutecznym zwolnieniu pracownika pracodawca w Niemczech musi dalej płacić pensje za okres po zwolnieniu, tak jakby pracownik pracował dalej.    Odjąć od tego należy osiągnięty w międzyczasie dochód (tak samo większość świadczeń socjalnych!). Tak samo jest w Niemczech z dochodem, którego się zaniechało!   To ryzyko sprawia, że pracodawcy w Niemczech […]
6 maja, 2024

Zwrot premii za rekrutację nowego pracownika w Niemczech.

Zwrot premii za rekrutację nowego pracownika w Niemczech. W Niemczech wciąż brakuje rąk do pracy. Pracodawcy kuszą premiami za rekrutację nowych osób do pracy. Najczęściej jest tak, że premie dostaje inny pracownik lub firma rekrutacyjna.   Czy pracodawca w Niemczech moze domagac sie od nowego pracownika zwrotu takiej premii? Na przykład kiedy nowy pracownik odejdzie krótko po rozpoczęciu pracy? Przykład […]
3 maja, 2024

Kary umowne dla pracowników w Niemczech.

Kary umowne dla pracowników w Niemczech. Wiele umów o pracę w Niemczech zawiera zapisy o karze umownej. Zapisy takie często mogą być nieważne.   Kara umowna w Niemczech (Vertragsstrafe), która jest wyższa niż wynagrodzenie za okres próbny, jest najczęściej nieważna.   Przykład: Pan Michał pracował 1. lipca jako kierowca ciężarówki w Niemczech. W jego umowie o prace były następujące zapisy […]
22 kwietnia, 2024

Dwie umowy o pracę w Niemczech na raz = podwójny urlop?

Dwie umowy o pracę w Niemczech na raz = podwójny urlop?   W Niemczech można mieć zawartych tyle umów o pracę jednocześnie, ile się chce. Nie jest to zabronione. Konsekwencją może być kara umowna, jeśli nie wywiązujemy się z którejś z umów. Inna rzecz, że zapisy o karach umownych dla pracowników są w Niemczech często nieważne…   Podczas trwania dwóch […]
22 kwietnia, 2024

Dla osób na niecałych etatach w Niemczech – prawo do zwiększenia umownego czasu pracy.

Dla osób na niecałych etatach w Niemczech – prawo do zwiększenia umownego czasu pracy. Ten artykuł jest dla osób, które pracują w Niemczech na pół, jedną-czwartą itd. etatu i chcą pracować więcej.   Opcja żeby pracować więcej, pojawia się w Niemczech wtedy, kiedy pojawia się jakieś nowe miejsce pracy w firmie (jeśli firma ma kilka zakładów – wtedy obowiązuje to […]
10 kwietnia, 2024

Gdy pracownik uważa polecenia pracodawcy w Niemczech za niezgodne z prawem.

Gdy pracownik uważa polecenia pracodawcy w Niemczech za niezgodne z prawem. Pracodawca może w Niemczech określić miejsce i czas wykonywania pracy według własnego uznania, pod warunkiem, że te warunki pracy nie są określone już w umowie o pracę. Dotyczy to też konkretnych zadań. Dotyczy to również porządku i zachowania pracowników w firmie.   Polecenia mogą być proste jak np. – […]
8 kwietnia, 2024

Ekwiwalent za urlop na chorobowym Niemczech – nawet za 3 lata!

Osoby zatrudnione w Niemczech i przebywające na chorobowym mogą domagać się urlopu za czas chorobowego. Dotychczas sądy w Niemczech wychodziły z założenia, że można uzbierać w ten sposób maksymalnie prawa do urlopu za 2 lata i 2 miesiące.   Przykład 1: Pan Adam jest zatrudniony w Niemczech od 2021 jako kierowca. Cały rok 2022 był na chorobowym, podobnie jak cały […]
6 kwietnia, 2024

Ciąża podczas pracy w Niemczech – co teraz?

Kobiety w ciąży są w Niemczech chronione przed zwolnieniami z pracy. Obojętne jest przy tym, jak duży jest zakład pracy lub jak długo jest się zatrudnioną. Kobiety w ciąży mogą w Niemczech nie pracować w przeciągu 6 tygodni przed porodem i 8 tygodni po porodzie. Jeśli praca zagraża zdrowiu matki lub dziecka, lekarz może zakazać pracy jeszcze wcześniej niż 6 […]
4 kwietnia, 2024

Sprawy o Mobbing – liczą się fakty.

Mobbing jest w Niemczech definiowany jako systematyczne nękanie lub wrogie zachowania i dyskryminacja ze strony pracowników lub przełożonych. Systematycznie oznacza po prostu dużą liczby pojedynczych zdarzeń. Zachowania tego typu muszą występować przez dłuższy czas lub powtarzać się wielokrotnie. Pojedynczy przypadek nie jest wystarczający. Przykłady zachowań mobbingowych w Niemczech ze strony kolegów: – kończenie rozmów, gdy dany pracownik wchodzi do pokoju, […]
1 kwietnia, 2024

Kiedy pracodawca w Niemczech może podważyć zwolnienie lekarskie?

Za pierwsze 6 tygodni chorobowego w Niemczech musi płacić pracodawca. Chorobowe wynosi wtedy 100 % regularnej pensji brutto.   Zazwyczaj wystarcza samo zwolnienie lekarskie, żeby domagać się chorobowego od pracodawcy w Niemczech.   Są jednak przypadki, kiedy pracodawca w Niemczech może podważyć zwolnienie lekarskie. Wtedy nie pozostaje nam nic innego, jak podać naszego lekarza jako świadka, który potwierdzi niezdolność do […]
27 marca, 2024

„Moja firma w Niemczech zgłosiła upadłość“ – co robić?

Problemy finansowe firmy dotykają zawsze ich pracowników. W Niemczech wygląda to najczęściej tak, że część pracowników lub nawet wszyscy pracownicy nie dostają w ogóle pensji, i to nie tylko za jeden miesiąc, ale np. za dwa miesiące. Jak pracodawca w Niemczech zalega z dwoma pensjami, wtedy pracownik może odmówić dalszej pracy aż do zapłaty zaległych pensji. Warto jednak na czas […]